Pravni akti

17. September 2018.

Poslovnik o radu Skupštine PS H-B

Datum: 24.2.2018. Temeljem  članka 20. Statuta Planinarskog saveza Herceg-Bosne ( u daljem tekstu Saveza), Skupština Planinarskog saveza Herceg-Bosne (u daljem tekstu Skupština), na svojoj sjednici održanoj na […]
17. September 2018.

Pravilnik o radu povjerenstva za planinarske putove PS H-B

17. September 2018.

Pravilnik o radu Suda časti PS H-B

Na temelju članka 42. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština PSHB na sjednici održanoj 14. travnja 2002. godine, donosi PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI PLANINARSKOG SAVEZA […]
17. September 2018.

Statut Planinarskog saveza Herceg-Bosne

Temeljem  članka 12. i 14. Zakona o udrugama  i fondacijama građana (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 45/02),  Skupština   Planinarskog saveza  Herceg-Bosne   na svojoj sjednici, održanoj   24. 2. 2018.  godine,   donosi STATUT PLANINARSKOG SAVEZA […]
17. September 2018.

Pravilnik povjerenstva za alpinizam PS HB

17. September 2018.

Pravilnik o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu PS HB

//]]>