Članovi

17. January 2019.

Stanica planinarskih vodiča Središnja Bosna

17. January 2019.

ZU “Kreševski citrin” Kreševo

17. January 2019.

PED “Komotin” Jajce

17. January 2019.

Klub spasilaca GSS “Žepče”

17. January 2019.

PD “Bajna Glava” Usora

17. January 2019.

ATPK “Grude 1955.” Grude

16. January 2019.

Speleološka udruga “Mijatovi dvori” Tomislavgrad

16. January 2019.

SRU nordijsko hodanje “Zdrav korak” Mostar

16. January 2019.

Udruga planinara “Raduša” Gornji Vakuf/Uskoplje

16. January 2019.

Planinarsko ekološka udruga “Stožer” Kupres

16. January 2019.

Planinarsko ekološko društvo “Veliki Bat” Bosansko Grahovo

18. September 2018.

Udruga “Runolist”

//]]>