Dnevnik dana planinara Planinarskog saveza Herceg- Bosne

U Masnoj Luci- Blidinje održan 23.Memorijal Ivica Plazonić
19. July 2022.
Održani Dani planinara Planinarskog saveza Herceg-Bosne kod domaćina PD “Granaš”
25. August 2022.

Dnevnik dana planinara Planinarskog saveza Herceg- Bosne

Na temelju  članka 24. Statuta Planinarskog saveza Herceg- Bosna, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg- Bosne donio je Odluku o sadržaju i izradi Dnevnika dana planinara Planinarskog saveza Herceg- Bosne.

Dnevnik će biti izrađen u formatu 110 x 150 mm, u količini ne manjoj od 200 i ne većoj od 300 komada, po najpovoljnijoj cijeni koja se osigurava putem javne nabave.

Zadužuju se Dragan Radeljić za provedbu postupka javne nabave, Danijela Tomičić za javno oglašavanje izrade i dostave dnevnika i  Marija Soldo za prodaju i poslove u svezi materijalno- financijskog zaduženja ovog Dnevnika.

Izrađeni dnevnici prodavat će se članicama saveza i drugim zainteresiranim osobama po nabavnoj  cijeni uvećanoj za 30%.

//]]>