Donesena odluka o izradi Monografije Planinarskog saveza Herceg-Bosne

Natjecanje Planinarski kotlić na Ravnoj Gori 8. rujna 2018.
3. September 2018.
Dani Cincara 2018. Planinarski dom Kruzi – Cincar 22. – 23. rujan 2018. godine
4. September 2018.

Donesena odluka o izradi Monografije Planinarskog saveza Herceg-Bosne

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosna, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne, na sjednici održanoj dana 28.08. 2018. godine, donio je:

ODLUKU

                                                                                          O IZRADI MONOGRAFIJE PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG-BOSNE

I

Ovom Odlukom, a u povodu 25 godina PS HB, utvrđuje se izrada monografije Planinarskog saveza Herceg-Bosna

                                                                                                                                                  II

Zadužuje se Povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijest planinarstva Planinarskog saveza Herceg-Bosne da sačini prijedlog monografije i isti dostavi Upravnom odboru PS HB na usvajanje.

III

Rok za izradu prijedloga iz članka II. ove Odluke  je 30.06.2020. godine.                                          

IV

Materijalno-financijske izdatke, koje budu imali članovi Povjerentva iz članka II. ove Odluke nadoknadit će se sredstvima PS HB.                                                  

V

Rok za izradu planinarkog dnevnika je 31.08.2020. godine.

VI

Zadužuje se Mirko Matijević, predsjednik Skupštine PS HB, da koordinira navedenim aktivnostima.

                                                                                                                                                 VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>