Donesena odluka o izradi Planinarskog dnevnika PS HB

Preminuo Ivan Kuna Ićo, član PD “TIM” Busovača
30. August 2018.
Imenovano povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijesti planinarstva PS HB
31. August 2018.

Donesena odluka o izradi Planinarskog dnevnika PS HB

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosna, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici, održanoj dana 28.08. 2018. godine, donio je:

O D L U K U O IZRADI PLANINARSKOG DNEVNIKA PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG-BOSNE

I

Ovom Odlukom utvrđuje se izrada jedinstvenog Planinarskog dnevnika Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

II

Zadužuje se Povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijest planinarstva Planinarskog saveza Herceg-Bosne da sačini prijedlog sadržaja planinarskog dnevnika i isti dostavi Upravnom odboru PS HB na usvajanje.

III

Rok za izradu prijedloga iz članka II ove Odluke je 30.11.2018. godine.

IV

Materijalno-financijske izdatke koje budu imali članovi Povjerentva iz članka II. ove Odluke nadoknadit će se sredstvima PS HB. V Rok za izradu planinarskog dnevnika je 31.12.2018. godine

VI

Zadužuje se Branko Bago, dopredsjednik PS HB i član Upravnog odbora PS HB, da koordinira navedenim aktivnostima.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Broj Datum , 28.08.2018.. godine

//]]>