HPED “Gradina 969-Mošunj-Vitez”

PODACI O DRUŠTVU / UDRUZI
Naziv: Hrvatsko planinarsko-ekološko društvo “Gradina 969-Mošunj-Vitez”
Skraćeni naziv: HPED “Gradina 969-Mošunj-Vitez”
Adresa: Mali Mošunj b.b.
Mjesto: Vitez
Poštanski broj: 72250
ID Broj: 4236675250004
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Predsjednik: Dejan Matijanić
Dopredsjednik: Robert Matijanić
Tajnik: Filip Šarić
Kontakt telefon: 063/364-656
E-mail: hped.gradina.969@gmail.com
Web stranica:
Facebook stranica
Datum osnutka udruge/društva 6. 3. 2018.
Broj članova
//]]>