Izbor domaćina Dana planinara PS HB u 2022.godini

Promocija monografije i filma PSHB „KAD ČOVJEK POSTANE PLANINA“
6. July 2021.
KAD ČOVJEK POSTANE PLANINA
14. July 2021.

Izbor domaćina Dana planinara PS HB u 2022.godini

Temeljem Odluke  Upravnog odbora PS HB raspisuje se natječaj za izbor domaćina „Dana planinara“  PS HB za 2022.godinu. Pravo na  Natječaj imaju punopravne članice PS HB.  Prijave za natječaj  potrebno je dostaviti u elektronskoj formi na e-adrsu  planinarski.savez.hb@gmail.com najkasnije do 10.08.2021.godine.Izabrani domaćin  Dana planinara u obvezi je  da organizaciju i održavanje manifestacije  prilagodi odredbama  Pravilnika o održavanju dana planinara PS HB.

//]]>