Izviješće sa Skupštine PD Granaš

Zimovanje u planinarskom domu u Zaselju
8. March 2018.
Održana izvještajna i izborna skupština PD-a Orlova stina
12. March 2018.

Izviješće sa Skupštine PD Granaš

U nedjelju 11. ožujka 2018. godine, održana je redovna izvještajna Skupština PD „Granaš“ Brčko distrikt.

Veliki je bio interes mještana naselja koja gravitiraju planinarskom domu za sudjelovanje u sastanku Skupštine PD „Granaš“ kako zbog Odluka koje je trebalo usvojiti, tako i zbog činjenice da se po prvi puta službeno ovaj bitan događaj odvija u novom planinarskom domu smještenom u Gornjem Zoviku na obroncima Majevice.

Na dnevnom redu Skupštine bile su sljedeće točke dnevnog reda: Izviješće o radu i izviješće utrošku financijskih sredstava u 2017. godini, plan rada i plan utroška sredstava u tekućoj 2018. godini, izmjene Statuta PD „Granaš“ zbog članstva u Planinarskom savezu Herceg-Bosne. Predočena izviješća, planovi i izmjene Statuta jednoglasno su i usvojeni.

Pod točkom razno našla se i rasprava oko donošenja Odluke o imenu planinarskog doma, pa se tako pored imena predloženih od strane upravnog odbora, našao i pokoji prijedlog članova Skupštine. No, na kraju je većinom glasova nazočnih odlučeno da se novosagrađeni planinarski objekt nazove „Planinarski dom Sveti Bernard“.

Nakon službenog dijela uslijedio je prigodan domjenak za sve nazočne.

//]]>