Javni poziv o financiranju aktivnosti u Planinarskom savezu Herceg – Bosne u 2023.godini

FINANCIJSKI OBRAZAC PRIJAVE AKTIVNOSTI
16. March 2023.
SEMINAR O TOPOGRAFSKOM SNIMANJU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA
26. April 2023.

Javni poziv o financiranju aktivnosti u Planinarskom savezu Herceg – Bosne u 2023.godini

Predmet javnog poziva:
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za financiranje aktivnosti u Planinarskom savezu Herceg-Bosne

U Financijskom planu  PS HB za 2023. godinu, osigurana su  sredstva za podršku planinarskim aktivnostima koje realiziraju članice Saveza u iznosu od 10.000,00 KM.

Oblasti djelovanja aktivnosti predviđenih za financiranje su: 

– dodatno poboljšanje planinarskih smještajnih kvaliteta i kapaciteta

– promocija knjiga, priručnika i časopisa iz oblasti planinarstva, kao i izložbe planinarskih fotografija, 

– očuvanje i zaštita planinske flore i faune,

– izgradnja i obnavljanje planinarskih putova  

– afirmacija tradicije planinarstva u BiH,

– međunarodna i međudruštvena suradnja,

– rad sa mladima,

– planinarska edukacija,

– afirmacija i razvoj sportskog penjanja, planinarske orijentacije i orijentiringa i drugih sportova koji za cilj imaju odlazak i boravak u prirodi, 

– međunarodne ekspedicije koje će promovirati  PSHB u zemlji i inozemstvu,

– druge oblasti planinarstva.

  •  

Pravo sudjelovanja:
Pravo na dodjelu financijskih sredstava po ovom javnom pozivu mogu ostvariti:

– članice koje  su u sustavu  PS HB u kontinuitetu u proteklih najmanje 3  godine

Prijavna dokumentacija:
Prijava na javni poziv podnosi se na prijavnim  obrascima kojeg propisuje Savez, a koji se može preuzeti ovdje:

 Obrazac prijave za financiranje aktivnosti u PS HB u 2023.g.

Prilikom apliciranja na javni poziv za financiranje planinarskih aktivnosti aplikanti su obvezni dostaviti sljedeće:

1. Popunjen prijavni obrazac:

– naziv i opis aktivnosti,

– naziv nositelja  aktivnosti,

– ciljevi aktivnosti i očekivani rezultati,

– ciljne grupe,

– značaj aktivnosti za lokalnu zajednicu,

– navesti do sada realizirane aktivnosti koje su bile od značaja za članicu (vrijednost projekta i način financiranja).

2. Finansijski plan za realizaciju aktivnosti potpisan od strane odgovorne osobe (Financijski obrazac propisuje Savez, a može se preuzeti ovdje: Finansijski obrazac prijave aktivnosti  u 2023.godini

3. Kopija osobne iskaznice  za odgovornu osobu i podatke o stručnosti osoba koje realizira  i sudjeluje  u aktivnosti .

4. Izjava odgovorne osobe da će se novac utrošiti isključivo u tražene svrhe.

Prijava mora sadržavati Obrazac prijave vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom članice.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje. Prijave na javni poziv koje ne zadovoljavaju bilo koji od ispod navedenih kriterija neće se uzeti u razmatranje:

-članice koje nisu izmirile obveze prema PS HB (izvješća o utrošenim sredstvima, obveze uplata članskog matrijala i dr)
– članice koje nisu u kontinuitetu najmanje 3 godine u sustavu  PS HB,
– aktivnosti  kojima je predviđeni dio administrativnih i uredskih troškova i troškova osoblja veći od 20% u odnosu na ukupan trošak aktivnosti,
–aktivnosti koje su namijenjene za isključivu dobit pojedinca,
– aktivnosti koje nisu predviđene u oblastima planinarskog djelovanja.

.

Evaluacija prijedloga i osnovni kriteriji odabira:
Evaluaciju prijedloga prijava će vršiti Povjerenstvu za evaluaciju. Povjerenstvo  za evaluaciju će sastaviti Upravni odbor Planinarskog saveza HB.
Osnovni kriteriji odabira prijedloga prijava kojima će se voditi Povjerenstvo  za evaluaciju određeni su Pravilnikom o financiranju aktivnosti PS HB.

Pravilnik možete preuzeti ovdje

 Konačna odluka:
Nakon ocjenjivanja prijedloga prijava u skladu sa kriterijima, definira  se rang-lista prijedloga projekata u skladu sa ostvarenim brojem bodova i kao takva dostavlja se Upravnom odboru PS HB koji donosi konačnu odluku.

Obavijest o rezultatima prijava:
Podnositelji  prijava će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva na putem elektronskih sredstva i ista će biti na službenoj web stranici saveza. Nakon odluke o dodjeli sredstava, odabranim subjektima će se na potpis dostaviti ugovor, u kojem će se definirati način realizacije odobrenih sredstava.

Mjesto i rok dostave prijava na javni poziv:
Sva dokumentacija (Prijavni obrazac i prateća dokumentacija) se skeniraju,  ovjerava ju se  pečatom društva-članice i potisuju od strane odgovorne osobe,  i kao takva   dostavljaju se na mail:   financiranjepshb@gmail.com     

Krajnji rok za podnošenje prijava:
Krajnji rok za podnošenje prijava je 30.04. do 13:00 sati.

 Prijedlog projekta podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

                                                                                                                       UPRAVNI ODBORA PS HB

//]]>