Komisija za izdavaštvo, promidžbu i povijest planinarstva

Komisija za specijalističke djelatnosti
17. September 2018.
Komisija za zaštitu prirode i okoliša
17. September 2018.

Komisija za izdavaštvo, promidžbu i povijest planinarstva

SKUPŠTINA SAVEZA

Dj. br.: SK-015-9-8/08

Sarajevo 17. 05. 2008. godine

Na osnovu članka 47. i 50. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština saveza na sjednici održanoj dana 17. 05. 2008. godine u Sarajevu, donijela je

O D L U K U

O imenovanju predsjednika i članova Komisije za izdavaštvo, promidžbu i povijest planinarstva.

Članak 1

U komisiju se imenuju:

1.    Drago Bozja, HPD «Bjelašnica 1923» Sarajevo, predsjednik komisije,

2.    Ankica Grgić, UP «Raduša» Uskoplje, član,

3.    Zoran Šimić, PD «Bitovnja» Kreševo, član,

4.    Drago Slipac, PD «Kuk» N. Travnik, član,

5.    Drago Marjanović Mikac, PD «Kuk» N. Travnik.

Članak 2.

Radom komisije rukovodi predsjednik, i odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini PS HB.

Članak 3

Komisija iz članka 1. ove Odluke je dužna sačiniti Program rada i isti dostaviti Upravnom odboru na usvajanje.

Članak 4.

Komisija je dužna da sačini Poslovnik o radu i isti dostavi Upravnom odboru na usvajanje.

Predsjednik Saveza

Mirko Matijević, v.r.

//]]>