Komisija za obilaznice i markacije

Obavijest za polaznike planinarskog vodičkog tečaja na Vlašiću
16. September 2018.
Komisija za specijalističke djelatnosti
17. September 2018.

Komisija za obilaznice i markacije

SKUPŠTINA SAVEZA

Dj. br.: SK-015-9-6/08

Sarajevo 17. 05. 2008. godine

Na osnovu članka 47. i 50. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština saveza na sjednici održanoj dana 17. 05. 2008. godine u Sarajevu, donijela je

O D L U K U

O imenovanju predsjednika i članova Komisije za obilaznice i markacije

Članak 1

U komisiju se imenuju:

1.    Tomislav Batinić, (HPD «Bjelašnica 1923» Sarajevo), predsjednik komisije,

2.    Damir Mioč, PD «Kamešnica Livno» Livno, član,

3.    Filip Bago, HPD «Pločno» Posušje, član

Članak 2.

Radom komisije rukovodi predsjednik, i odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini PS HB.

Članak 3

Komisija iz članka 1. ove Odluke je dužna sačiniti Program rada i isti dostaviti Upravnom odboru na usvajanje.

Članak 4.

Komisija je dužna da sačini Poslovnik o radu i isti dostavi Upravnom odboru na usvajanje.

Predsjednik Saveza

Mirko Matijević

//]]>