Natječaj za izbor domaćina Dana planinara Planinarskog saveza Herceg Bosne za 2024. godinu

Temeljni tečaj za markaciste i tečaj Dopunsko obrazovanje i obnova znanja-polaganje za voditelja markacistu
27. May 2023.
Financiranje aktivnosti članica Planinarskog saveza Herceg Bosne u 2023.godini
26. June 2023.

Natječaj za izbor domaćina Dana planinara Planinarskog saveza Herceg Bosne za 2024. godinu

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Herceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 23.5.2023.godine donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor domaćina Dana planinara PS H-B za 2024. godinu.

Ovom Odlukom se raspisuje Natječaj za izbor domaćina „Dana planinara PS H-B“ za 2024. godinu. Pravo sudjelovanja imaju samo punopravne članice PS H-B.

Prijave za natječaj potrebno je dostaviti na Prijavnici koja se nalazi u prilogu na e-mail planinarski.savez.hb@gmail.com , najkasnije do 10.8.2023.godine

Izabrani domaćin Dana planinara je u obvezi da organizaciju i održavanje manifestacije prilagodi odredbama Pravilnika o održavanju Dana planinara PS Herceg-Bosne.

U prilogu je Prijavnica:

//]]>