O nama

Savez je samostalna, nestranačka, nepolitička, društvena organizacija, nastala na temelju dragovoljnosti , a koja okuplja, sukladno Zakonu, registrirana planinarska društva, udruge planinara, planinarske klubove, klubove, udruge i organizacije koji se bave specijalističkim planinarskim djelatnostima, stanice i klubove gorske službe spašavanja, gradske i regionalne planinarske organizacije i asocijacije, udruge i druge organizacije građana koje su u svojim programskim osnovama opredijeljene za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, kao i sve druge srodne asocijacije i organizacije ( u daljnjem tekstu –članice ), koje prihvaćaju ovaj Statut i programske osnove rada Saveza.

Koordinacijom i usmjeravanjem rada svojih članica, pridonosit će ostvarivanju općih i posebnih interesa u oblasti popularizacije organiziranog boravka u planinama, u cilju aktivnog i kreativnog odmora, rekreacije i sporta, razvijanja i unaprjeđenja zaštite prirodnog okoliša, upoznavanje i promicanje vrijednosti prirodnih osobitosti i rijetkosti i njihove zaštite, promidžbu kulturnih i povijesnih znamenitosti, te stvaranje povoljnih uvjeta za unaprjeđenje i omasovljenje planinarske djelatnosti.

Savez je:

  • programski i idejni sljednik hrvatskih planinarskih organizacija u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1892.-1945. godine,
  • jednakopravni programski sljednik planinarskog saveza Bosne i Hercegovine od 1946.do 1992. godine,
  • samostalni i jednakopravni nosilac planinarskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini periodu od 1995. do 2017. godine, te
  • punopravni član, i zajedno sa Planinarskim savezom Republike Srpske i Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, osnivač Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine od 14.5 2017. godine.

Planinarski savez Herceg – Bosne je samostalna, nestranačka, nepolitička, društvena organizacija, nastala na temelju dragovoljnosti, a koja okuplja, sukladno Zakonu, registrirana planinarska društva, udruge planinara, planinarske klubove, klubove, udruge i organizacije koji se bave specijalističkim planinarskim djelatnostima, stanice i klubove gorske službe spašavanja, gradske i regionalne planinarske organizacije i asocijacije, udruge i druge organizacije građana koje su u svojim programskim osnovama opredijeljene za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, kao i sve druge srodne asocijacije i organizacije ( u daljnjem tekstu –članice ), koje prihvaćaju ovaj Statut i programske osnove rada Saveza.

Koordinacijom i usmjeravanjem rada svojih članica, pridonosit će ostvarivanju općih i posebnih interesa u oblasti popularizacije organiziranog boravka u planinama, u cilju aktivnog i kreativnog odmora, rekreacije i sporta, razvijanja i unaprjeđenja zaštite prirodnog okoliša, upoznavanje i promicanje vrijednosti prirodnih osobitosti i rijetkosti i njihove zaštite, promidžbu kulturnih i povijesnih znamenitosti, te stvaranje povoljnih uvjeta za unaprjeđenje i omasovljenje planinarske djelatnosti.

Savez je:

– programski i idejni sljednik hrvatskih planinarskih organizacija u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1892.-1945. godine,

– jednakopravni programski sljednik planinarskog saveza Bosne i Hercegovine od 1946.do 1992. godine,

-samostalni i jednakopravni nosilac planinarskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini periodu od 1995. do 2017. godine, te
-punopravni član i, zajedno s Planinarskim savezom Republike Srpske i Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, osnivač Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine – Krovnog saveza od 14.5 2017. godine.

U sastavu Planinarskog saveza Herceg – Bosne je 36 planinarskih društava, udruga, klubova i organizacija.

//]]>