Odluka o raspisivanju natječaja za Dane planinara PSHB 2019

POZIV: “Putovima naših poginulih”
23. July 2018.
Otvaranje planinarskog doma PD-a Granaš
9. August 2018.

Odluka o raspisivanju natječaja za Dane planinara PSHB 2019

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosna i članka 5. Pravilnika o organizaciji i održavanju Dana planinara, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 14. 7. 2018. godine, donio je:

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor domaćina manifestacije „Dani planinara Herceg-Bosne 2019“

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor članice Planinarskog Saveza Herceg-Bosne koja će biti domaćin manifestacije „Dani planinara Herceg-Bosne 2019“.

Članak 2.

Članice PS H-B koje se imaju namjeru kandidirati za domaćina, svoje prijave trebaju dostaviti na e-mail planinarski.savez.hb@gmail.com ili u Viber grupu PS HB, najkasnije do 18. 8. 2018. godine.

Članak 3.

Nakon zaključenja natječaja i razmatranja pristiglih prijava zainteresiranih članica, Upravni odbor PS HB donijet će odluku o određivanju domaćina manifestacije „Dani planinara HB 2019“.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Broj:    6/18
Masna Luka, 14. 7. 2018. godine

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>