Otkazani Dani planinara Planinarskog saveza Herceg-Bosne 2020.

Velika Polipovka fotografirana na Matinskom visu
9. July 2020.
Donesena Odluka o sufinanciranju troškova izrade i održavanja planinarskih putova
22. July 2020.

Otkazani Dani planinara Planinarskog saveza Herceg-Bosne 2020.

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Herceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne, na sjednici održanoj dana 22.7.2020. godine, donio je:

O D L U K U O NEODRŽAVANJU DANA PLANINARA PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG-BOSNE 2020. GODINE

I.

Dani planinara PS HB za 2020. godinu, zbog prisutne pandemije virusa COVID-19 i po preporuci nadležnih epidemioloških službi se neće održati.

II.

Određuje se da je domaćin „DANA PLANINARA HERCEG-BOSNE 2021“ i to: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „PRENJ 1933“ -MOSTAR

III.

Dani planinara iz članka II. ove Odluke će se održati u dane od 20. do 22. kolovoza 2021. godine na lokalitetu Bogodol, na planini Čabulji.

IV.

HPD „Prenj 1933“ – Mostar u organizaciji i održavanju manifestacije je u obvezi u cijelosti se pridržavati odredbi Pravilnika o održavanju Dana planinara Herceg-Bosne.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

//]]>