PD Cincar Livno: Dogovorena suradnja sa Šumarijom Glamoč

Zajednički uspon planinara na Idovac
21. May 2019.
PD “TIM” Busovača organizira hodnju stazom od Nikole Tavelića do Anđela Zvizdovića
22. May 2019.

PD Cincar Livno: Dogovorena suradnja sa Šumarijom Glamoč

U planinarskom domu Kruzi održana je godišnja Izvještajna skupština PD Cincar Livno.

Na dnevnome redu bili su Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu, Plan rada za 2019. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, te Informacija o tijeku priprema za Dane planinara PS H-B.

Gosti na Skupštini bili su predstavnici Šumarije Glamoč.

Tijekom ovog susreta razmijenjena su iskustva i dogovorena je suradnja u slučaju požara. Predstavnici Šumarije Glamoč održali su prezentaciju o rijetkim i zaštićenim biljnim vrstama na planini Cincar.

//]]>