PD Cincar Livno: Dogovorena suradnja sa Šumarijom Glamoč

U planinarskom domu Kruzi održana je godišnja Izvještajna skupština PD Cincar Livno.

Na dnevnome redu bili su Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu, Plan rada za 2019. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, te Informacija o tijeku priprema za Dane planinara PS H-B.

Gosti na Skupštini bili su predstavnici Šumarije Glamoč.

Tijekom ovog susreta razmijenjena su iskustva i dogovorena je suradnja u slučaju požara. Predstavnici Šumarije Glamoč održali su prezentaciju o rijetkim i zaštićenim biljnim vrstama na planini Cincar.

//]]>