PD “Cincar”

PODACI O DRUŠTVU / UDRUZI
Naziv: Planinarsko društvo “Cincar”
Skraćeni naziv: PD “Cincar”
Adresa: Kraljice Katarine 16
Mjesto: Livno
Poštanski broj: 80101
ID Broj: 428119910009
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Predsjednik: Branko Knežević
Dopredsjednik: Anđelko Kelava
Tajnik: Antonija Mihaljević
Kontakt: 063/332-822; 063/332-464; 063/440-929
E-mail: cincar1929@tel.net.ba
Web stranica: www.pd-cincar.livno.org
Facebook stranica https://www.facebook.com/p.d.cincar.livno/?fref=ts
 Datum osnutka udruge/društva 23. 4. 1929.
 Broj članova 70
//]]>