PD “Cincar” Livno

PD “Granaš”
4. October 2018.
PD “Čičak”
4. October 2018.

PD “Cincar” Livno

PODACI O DRUŠTVU / UDRUZI
Naziv:Planinarsko društvo “Cincar” Livno
Skraćeni naziv:PD “Cincar” Livno
Adresa:Kraljice Katarine 18
Mjesto:Livno
Poštanski broj:80101
ID Broj:4281119910009
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Predsjednik:Jelena Bobetić
Dopredsjednik:
Tajnik:Inga Novokmet
Kontakt:+387 63 812 922 -Jelena
+387 63 198 240 -Inga
E-mail:pd.cincar1929@gmail.com
Web stranica:
Facebook stranicahttps://www.facebook.com/pdcincar.livno/
Planinarski objekti:Planinarski dom KRUZI
Datum osnutka udruge/društva23.04.1929
Broj članova:125
//]]>