PD “KISS”

PD “Kuk”
4. October 2018.
PD “Guča Gora”
4. October 2018.

PD “KISS”

PODACI O DRUŠTVU / UDRUZI
Naziv:Planinarsko društvo “KISS”
Skraćeni naziv:PD “KISS”
Adresa:Žrtava Domovinskog rata 10
Mjesto:Kiseljak
Poštanski broj:71250
ID Broj:4236540910004
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Predsjednik:Marcel Makbašić
Dopredsjednik:Milorad Jurišić
Tajnik:Enisa Ahmetović
Kontakt:+387 63 290 315 -Marcel
+387 63 996 854 -Milorad
E-mail:jurisic.micko.@gmail.com
Web stranica:
Facebook stranicahttps://www.facebook.com/PD-KISS-Kiseljak-308248702551076/
Planinarski objekti:
Datum osnutka udruge/društva30.01.2012
Broj članova:25
//]]>