PD “Orlova stina”

PODACI O DRUŠTVU / UDRUZI
Naziv: Planinarsko društvo “Orlova stina”
Skraćeni naziv: PD “Orlova Stina”
Adresa: Mijata Tomića b.b.
Mjesto: Tomislavgrad
Poštanski broj: 80240
ID Broj: 4281090910004
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Predsjednik: Ante Vukadin
Dopredsjednik: Toma Marić
Tajnik: Marija Kovačević
Kontakt: 063/330-097
E-mail: ante.vukadin@tel.net.baorlovastina1999@gmail.com
Web stranica:
Facebook https://www.facebook.com/groups/303782433104991/
Datum osnutka udruge/društva 26. 10. 1999.
Broj članova 100
//]]>