PLANINARSKI SAVEZ HB UPUTIO POZIV ČLANICAMA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI

Tečaj za planinarske vodiče
20. November 2020.
Speleoškola
27. January 2021.

Pored financijske pomoći koji su planinari Planinarskog saveza HB uputili stradalom stanovništvu Banovine, evo još jedne konkretne pomoći. Poznavajući stečene vještine i osposobljenosti planinara na izvođenju završnih radova u građevinarstvu, (zidari, tesari, keramičari, vodoinstalateri, električari..itd) stvorena je ideja i data puna podrška Upravnog odbora saveza, da se obnovi jedna kuća.
Zato vas pozivamo, da u svom članstvu i kod drugih zainteresiranih iz vaše sredine, sprovedete akciju evidentiranja dragovoljaca, koji bi bili spremni ići na Banovinu kao majstori ili kao pomoćno osoblje.
Više informacija bismo imali u narednom periodu.
Zamisao je da dragovoljac u okviru svog znanja odradi smjenu ( dva- tri dana ), a po pozivu i koordinaciji stručne osobe iz saveza.

Molimo društva koja imaju takve dragovoljce da izvrše prijavu istih.
Dinamiku i operativnost odlaska na teren bismo naknadno usuglašavali.
Molim da prijavu društava izvršite do 28.veljače.

Hvala na humanosti i razumijevanju.

//]]>