PLANINARSKI SAVEZ HB UPUTIO POZIV ČLANICAMA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI

Tečaj za planinarske vodiče
20. November 2020.
Speleoškola
27. January 2021.

PLANINARSKI SAVEZ HB UPUTIO POZIV ČLANICAMA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI

Pored financijske pomoći koji su planinari Planinarskog saveza HB uputili stradalom stanovništvu Banovine, evo još jedne konkretne pomoći. Poznavajući stečene vještine i osposobljenosti planinara na izvođenju završnih radova u građevinarstvu, (zidari, tesari, keramičari, vodoinstalateri, električari..itd) stvorena je ideja i data puna podrška Upravnog odbora saveza, da se obnovi jedna kuća.
Zato vas pozivamo, da u svom članstvu i kod drugih zainteresiranih iz vaše sredine, sprovedete akciju evidentiranja dragovoljaca, koji bi bili spremni ići na Banovinu kao majstori ili kao pomoćno osoblje.
Više informacija bismo imali u narednom periodu.
Zamisao je da dragovoljac u okviru svog znanja odradi smjenu ( dva- tri dana ), a po pozivu i koordinaciji stručne osobe iz saveza.

Molimo društva koja imaju takve dragovoljce da izvrše prijavu istih.
Dinamiku i operativnost odlaska na teren bismo naknadno usuglašavali.
Molim da prijavu društava izvršite do 28.veljače.

Hvala na humanosti i razumijevanju.

//]]>