Povjerenstvo za alpinizam

Izvjestaj prvog vikenda Zimskog alpinističkog tečaja
4. March 2021.
Povjerenstvo za planinarske putove
5. March 2021.

Povjerenstvo za alpinizam

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosna, Upravni odbor
Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana XXXXXX. godine, donio je:

O D L U K U

O imenovanju povjerenstva za alpinizam planinaskog saveza Herceg-Bosne

I

Za članove Povjerenstva za alpinizam Planinarskog saveza Herceg-Bosne , u narednom četverogodišnjem mandatu, imenuju se:

1. Josip Drmać, pročelnik povjerenstva

2. Ivo Marković , zamjenik pročelnika povjerenstva

3. Vjekoslav Gašpar, član

4. Miroslav Blaž, član

II

Zadatak Povjerenstva je obavljati zadače iz članka 8 i 9 Pravilnika Povjerenstva za alpinizam Planinarskog saveza Herceg- Bosne

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>