Povjerenstvo za planinarske putove

Povjerenstvo za alpinizam
5. March 2021.
Povjerenstvo za speleologiju
5. March 2021.

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 31.12.2019. godine, donio je:

O D L U K U

O imenovanju povjerenstva za planinarske putove PS HB

I

Za članove Povjerenstva za planinarske putove Planinarskog saveza Herceg-Bosne, u narednom četverogodišnjem mandatu,imenuju se:

1. Marko Brkić,PD „Vis“-Žepče, predsjednik povjerenstva

2. Anita Jurić,HPD „Prenj 1933“-Mostar, član

3. Mirko Matijević, PD „Vis“-Žepče, član

II

Zadatak Povjerenstva je izvršavanje zadaća iz članka 5. Pravilnika o radu Povjerenstva za planinarske putove PS HB.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Datum ,31.12.2019. godine

 

Predsjednik PS HB

Dragan Radeljić

//]]>