Povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijest

Povjerenstvo za vodičku službu
5. March 2021.
Međunarodni dan planinara
6. March 2021.

Povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijest

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosna, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 28.08. 2018. godine, donio je:

O D L U K U

O imenovanju povjerenstva za promidžbu, izdavaštvo i povijest PS HB

I

Za članove Povjerenstva za promiđbu, izdavaštvo i povijest planinarstva Planinarskog saveza Herceg-Bosne , u narednom četverogodišnjem mandatu, imenuju se:

1. Dražen Pažin, HPD „Prenj 1933“ Mostar, predsjednik povjerenstva

2. Filip Filipović, PD „Granaš, Brčko za člana

3. Dragana Sivonjić, HPD „Vitez“, Vitez za člana

4. Drago Marjanović- Mikac, PD „Kuk“, Novi Travnik, za člana

5. Oliver Lončar, HPD „Pločno“, Posušje

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Datum , 28.08.2018.. godine

 

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>