Povjerenstvo za speleologiju

Povjerenstvo za planinarske putove
5. March 2021.
Povjerenstvo za vodičku službu
5. March 2021.

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 14.02.2020. godine, donio je:

O D L U K U

O imenovanju povjerenstva za speleologiju PS HB

I

Za članove Povjerenstva za planinarske putove Planinarskog saveza Herceg-Bosne, u narednom četverogodišnjem mandatu imenuju se:

1. Josip Marković , predsjednik povjerenstva

2. Stipan Dilber, član

3. Miro Šumanović, član

II

Zadatak Povjerenstva za speleologiju Planinarskog saveza Herceg-Bosne je:

– Sačiniti prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za speleologiju PS HB i drugih normativnih akata iz oblasti speleologije

– Organizirati tečajeve i kampove iz oblasti speleologije

– Predlagati Upravnom odboru prijedloge mjera za unaprijeđenje speleološke djelatnosti

– Voditi propisnu evidenciju u oblasti speleologije

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Datum 14.02.2020. godine

 

Predsjednik PS HB

Dragan Radeljić

//]]>