Povjerenstvo za speleologiju

Povjerenstvo za planinarske putove
5. March 2021.
Povjerenstvo za vodičku službu
5. March 2021.

Povjerenstvo za speleologiju

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza

Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 17.02.2023. godine, donio je:

O D L U K U

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SPELEOLOGIJU
PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG-BOSNE

I

Ovom Odlukom razrješuju se dužnosti članova Poverenstva za speleologiju Planinarskog saveza Herceg-
Bosne

1. Josip Marković – predsjednik povjerenstva
2. Stipan Dilber, član i
3. Miro Šumanović član

II

Za članove Povjerenstva za speleologiju Planinarskog saveza Herceg-Bosne, u narednom
četverogodišnjem mandatu, imenuju se:

1. Josip marković- predsjednik povjrenstva
2. Domagoj Madunić- član
3. Marija Šarić- član
4. Jure Pešorda- član
5. Marino Vidović-član

II

Zadatak Povjerenstva za speleologiju Planinarskog saveza Herceg-Bosne je:
– Organizirati tečajeve i kampove iz oblasti speleologije,
– Predlagati Upravnom odboru prijedloge mjera za unaprijeđenje speleološke djelatnosti,
– Voditi propisnu evidenciju u oblasti speleologije.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum , 17.02.2023 godine

Predsjednik PS HB
Ante Vukadin   

//]]>