Povjerenstvo za vodičku službu

Povjerenstvo za speleologiju
5. March 2021.
Povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijest
5. March 2021.

Povjerenstvo za vodičku službu

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Heceg-Bosna, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne na sjednici održanoj dana 11.10.2018. 2018. godine, donio je:

O D L U K U

O imenovanju povjerenstva za vodičku službu PS HB

I

Za članove Povjerenstva zavodičku službu Planinarskog saveza Herceg-Bosne , u narednom četverogodišnjem mandatu, imenuju se:

1. Darko Glibić Stanica planinarskih vodića „Mostar“ Mostar, predsjednik povjerenstva

2. Vitomir Grebenar, HPD „Vitez“- Vitez, član

3. Marija Soldo, HPD „Prenj 1933“ Mostar, član

4. Oliver Soldo, HPD „Pločno- Posušje, član

II

Zadatak Povjerenstva je obavljati zadače iz članka 3. Pravilnika Povjerenstva za planinarske vodiče Planinarskog saveza Herceg- Bosne ( broj: od 20.04.2018)

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Datum , 11.10.2018. godine

 

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>