Poziv članicama PS HB da se prijave za pokretanje i izvođenje obuke planinara u okviru Opće planinarske škole

HPD “Vitez”: Poziv na 7. memorijalni pohod”Darijan Šarac”
7. September 2018.
PD “Granaš” Brčko na 68. susretima planinara Slavonije
10. September 2018.

Temeljem članka 24. Statuta Planinarskog saveza HB, Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 06.09.2018. godine donio je

O D L U K U

                                                        Članak 1.

U cilju omasovljenja planinarske organizacije Planinarskog  saveza Herceg-Bosne, pozivaju društva/udruge/klubove, članice PS HB, da se prijave za pokretanje i izvođenje obuke planinara u okviru opće planinarske škole, sukladno Pravilniku o općoj planinarskoj školi PS HB.

                                                           Članak 2

Planinarski savez HB vrši školovanje polaznika opće planinarske škole iz članka 1. ove Odluke i to ona planinarska društva/udruge klubove koji imaju više od 15 polaznika, tj. planinara mlađih od 18 godina.

                                                           Članak 3.

Planinarski savez HB vrši školovanje i polaznika iz članka 2.ove Odluke i onih planinarskih društava/udruga/klubova koji izvrše spajanje polaznika dva ili više društava/udruga/klubova u jednu cjelinu.

                 Članak 4.

Planinarski savez osigurava

 • Učitelje planinarstva/predavače po nastavnim temama,
 • Nastavna pomagala,
 • Testove za polaznike
 • Diplome polaznicima nakon završene opće planinarske škole
 • Materijalno-financijska sredstva za nastavno osoblje i pomagala iz članka 4.ove Odluke padaju na teret sredstava PS HB.
 • Materijalno-financijska sredstva za nastavno osoblje koji su članovi društva za kojeg se izvodi školovanje se ne osiguravaju iz sredstava PS HB.

Članak 5.

Planinarska društava/klubovi za opću školu osiguravaju:

 • Optimalnu grupu između 15 i 25 polaznika mlađih od 18 godina
 • Da polaznici moraju imati člansku karticu i plaćenu članarinu za tekuću godinu,
 • Planinarski dom ili drugi objekat s odgovarajućom salom – učionicom, pogodnim terenom za rad na terenu, te mogućnošću smještaja i prehrane polaznika
 • Odgovarajuća planinarska oprema polaznika škole
 • Smještaj za učitelje planinarstva/predavače.
 • Imenovati voditelja tečaja opće planinarske škole
 • Materijalno-financijska sredstva za nastavno osoblje koje je član planinarskog društava za kojeg se vrši školovanje.

Članak 6.

Planinarska društva/klubovi zainteresirani za opću školu planinarstva trebaju dostaviti:

 • Zahtjev za opću školu planinarstva,
 • Spisak polaznika (ime, prezime i datum rođenja)

Zahtjev sa spiskom za izvođenje opće planinarske škole se dostavljaju na mail saveza: planinarski.savez.hb@gmail.com

       Članak 7.

Zadužuje se Nikica Beljo,član Upravnog odbora PS HB, za angažiranje nastavnog osoblja te za izradu dinamičkog rasporeda izvođenje školovanja kao i za koordinaciju aktivnosti iz ove Odluke.

Zaduženi član Upravnog odbora iz ove Odluke dostavlja Upravnom odboru prijedlog o izvođenju opće planinarske škole za društava/udruge/klubove.

                                                           Članak 8.

Upravni odbor PS HB donosi odluke o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. i 7 ove Odluke.

                                                    Članak 9.

Ova Odluka važi za 2018. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>