Pravilnik o članskoj iskaznici i članskoj markici u PS HB

Pravilnik o poslovanju i upravljanju planinarskim objektima u PS HB
17. September 2018.
Uvjeti za pristupanje ispitu za instruktore alpinizma i obnovu licenci instruktora alpinizma
17. September 2018.

Temeljem članka 24. stavak 1. točka 2. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosna, Skupština PS HB na svojoj sjednici održanoj 12.05. 2012 godine, donosi

                        PRAVILNIK O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ČLANSKOJ MARKICI U PS HB

                                                       Članak 1.

Svi članovi planinarskih udruga – članica udruženih u Planinarski savez Herceg Bosne /u daljem tekstu: PS HB/ koriste jedinstvenu člansku iskaznicu i godišnju člansku markicu, koji su obvezni za sve članice PS HB.

                                                        Članak 2.

Članska iskaznica pravokutnog je oblika veličine 7×10 cm s nazivom i znakom PS HB.

Članska iskaznica sadrži:

  • –          ime i prezime nositelja,
  • –          mjesto i datum rođenja,
  • –          prebivalište i adresu,
  • –          godinu početka članstva,
  • –          datum izdavanja.

Na iskaznici se nalazi:

  • –          naziv planinarske udruge člana,
  • –          sjedište te planinarske udruge,
  • –          registarski broj u matičnoj udruzi,
  • –          osnovne informacije o članskoj i njenom korišćenju.

                                                       Članak 3.

Član dokazuje pripadnost svojoj planinarskoj udruzi udruženoj u PS HB sa članskom iskaznicom i ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu, koja se nalazi na predviđenom mjestu i ovjerena je pečatom te udrugu, sa znakom PS HB u sredini.

                                                      Članak 4.

Članska markica koja određuje valjanost članske iskaznice za tekuću godinu pravokutnog je oblika veličine 12×18 mm. Na markici je znak PS HB i naznaka godine valjanosti.

                                                      Članak 5.

Godišnja članska markica vrijedi od 01.01. do 31.12 tekuće godine. Članska markica za sljedeću godinu u sjedištu PS HB na raspolaganju je od 15.12. tekuće godine.

                                                       Članak 6.

Boja članske markice jedinstvena je za sve uzraste i zanimanja, a svake godine je druge boje. Članica PS HB ne može tiskati svoju člansku markicu.

                                                            Članak 7.

Prilikom učlanjenja svaki član u svojoj planinarskoj udruzi mora se upoznati o pravima, obvezama i članskim povlasticama te osnovnim informacijama o svojoj matičnoj udruzi i PS HB.

                                                             Članak 8.

Uplaćena sredstva od markica i članskih iskaznica koriste se za plaćanje tekućih troškova, za akcije, stručne komisije, tečajeve, kao i druge troškove po odluci Upravnog odbora.

                                                              Članak 9.

S plaćenom članarinom za tekuću godinu ostvaruju se sljedeće povlastice: popust od 50% u cijeni noćenja u planinarskim domovima kojima upravljaju članice PS HB, kao i domovima drugih planinarskih saveza u BIH sa kojima je potpisan ugovor o recioprocitetu o povlasticama, popust u zemljama sa čijim je članinarskim savezima potpisan ugovor o recioprocitetu o cijeni noćenja ili drugim povlasticama, popust u cijenama ulaznica u nacionalnim parkovima ili popusti u trgovinama planinarske i sportske opreme koje su sklopile takav ugovor s PS HB ili članicom PS HB, te i druge povlastice po dogovoru članica i odlukama Upravnog odbora.

                                                               Članak 10.

Cijenu članske iskaznice i godišnje markice iz članka 6. ovog Pravilnika određuje Upravni odbor PS HB.

                                                               Članak 11.

Broj članskih iskaznica i markica prema potrebama naručuje planinarska udruga-članica registrirana u PS HB / pisanom naruđbom, telefonom, faxom ili e-poštom/ u sjedištu PS HB. Članske markice u sjedištu PS HB može podići ovlaštena osoba planinarske udruge ili se na njenu adresu šalju preporučenom poštom.

                                                              Članak 12.

Članske markice i iskaznice planinarska udruga-članica PS HB plaća prema DVO-u /dužničko-vjerovničkom odnosu/ istaknutom na računu, odnosno najkasnije 30 dana od datuma računa.

                                                           Članak 13.

Godišnju članarinu planinarske udruge-članice PS HB /u koju je uključena i vrijednost članske iskaznice i članske markice/ samostalno određuje planinarska  udruga.

                                                        Članak 14.

Preuzete članske markice planinarska udruga-članica PS HB ne smije preprodavati ili na bilo koji način ustupati drugim pravnim osobama niti fizičkim osobama koje nisu njezini članovi.

                                                           Članak 15.

U slučaju potrebe, a odlukom Upravnog odbora PS HB od planinarske udruge se može zatražiti poimenični popis svih njenih članova koji su kupili godišnju člansku markicu.

                                                          Članak 16.

Ako planinarskoj udruzi krajem godine ostane neprodanih članskih markica, a platila je sve račune za markice u tekućoj godini, iste može vratiti u sjedište PS HB najkasnije do kraja siječnja sljedeće godine. Za vrijednost tih markica od tajnika PS HB primit će pisano odobrenje  i za taj iznos se prilikom plaćanja umanjuje prvi sljedeći račun za markice.

                                                           Članak 17.

Ako planinarska udruga-članica PS HB nije platila markice podignute u prošloj godini ili ih uopće nije podigla, pozvaće se pismeno da to učini. Ako se u roku 15 dana ni tada ne plati ili podignu markice, Upravni odbor PS HB će donijeti odluku o privremenom brisanju iz članstva te udruge u tekućoj godini.

            U slučaju ponovnog zahtjeva za članstvo u PS HB planinarska udruga izbrisana zbog neplaćanja markica dužna je namiriti prethodno dugovanje.

                                                             Članak 18.

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se i stupaju na snagu na isti način kao i donošenje ovog Pravilnika.

                                                             Članak 19.

Pravilnik o članskoj iskaznici i članskoj markici PS HB stupa na snagu danom donošenja , nakon kojeg se upućuje registriranim članicama PS HB, a objavljuje se i na web stranici PS HB.

                                                                               Predsjednik Skupštine PS HB

                                                                              __________________________

                                                                                       Dragan  Radeljić

//]]>