Pravilnik o pripremi i organiziranju Dana planinara Herceg-Bosne

Temeljem prijedloga Upravnog odbora Planinarskog saveza Herceg-Bosne, Skupština Planinarskog saveza Herceg-Bosne, na svojoj sjednici održanoj dana 20.3.2010. godine, donosi

P R A V I L N I K

o pripremi i organiziranju Dana planinara Herceg-Bosne 

Članak 1.

Dan planinara Herceg-Bosne, ustanovljen je 1997. godine, kao centralna godišnja manifestacija  Planinarskog saveza Herceg-Bosne, na kojoj se okupljaju planinari i planinarska društva, članice Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Članak 2.

Na Dan planinara  Herceg-Bosne, mogu se pozvati i drugi Planinarski savezi i Planinarska društva iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske,  pa i šire.

Članak 3.

Dan planinara Herceg-Bosne se održava svake godine, a termin održavanja Dana planinara Herceg-Bosne je predzadnji vikend u kolovozu, o čemu odluku donosi Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Članak 4.

Organizator Dana planinara Herceg-Bosne je Planinarski savez Herceg-Bosne, a  koordinaciju, pripremu i tehničku organizaciju Dana planinara vrši Upravni Odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Članak 5.

Domaćin Dana planinara Herceg-Bosne, je  jedno od planinarskih  društava- punopravnih članica Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Odabir domaćina Dana planinara Herceg-Bosne vrši Upravni Odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne, i o tome donosi svoju odluku.

Članak 6.

Kandidaturu za domaćina Dana planinara Herceg-Bosne, zainteresirana planinarska društva, u pismenoj formi, upućuju Upravnom odboru Planinarskog saveza Herceg-Bosne, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za sljedeću godinu.

Uz kandidaturu, planinarsko društvo prilaže i pismenu izjavu o prihvaćanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Pri odabiru domaćina Dana planinara Herceg-Bosne, prednost se daje onom planinarskom društvu, koje do tada nije bilo domaćin, a ako se kandidira više takvih društava, prednost se daje Planinarskom društvu koje ima više članova, i koje je ranije utemeljeno.

Članak 8.

Ukoliko se, za domaćina Dana planinara Herceg-Bosne, ne kandidira niti jedno od Društava koje do tada nije bilo domaćin Dana planinara, Upravni odbor će za domaćina odrediti Planinarsko društvo, koje je već bilo domaćin Dana planinara, vodeći računa o dosadašnjem redoslijedu domaćinstava.

Članak 9.

Upravni odbor je dužan, odrediti domaćina Dana planinara Herceg-Bosne za sljedeću godinu, najkasnije do datuma održavanja  Dana planinara  u tekućoj godini, kako bi se domaćina i lokaciju održavanja moglo predstaviti okupljenim planinarima.

Članak 10.

Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne, ima obvezu i pravo pratiti tijek priprema domaćina za održavanje Dana planinara, te sa  domaćinom utvrditi  lokaciju  održavanja.

Ukoliko Upravni odbor utvrdi, da društvo-domaćin, iz bilo kojih razloga, nije ili ne može izvršiti  potrebne pripreme, ili ispoštovati uvjete propisane ovim Pravilnikom, dužan je povući svoju prethodnu Odluku, te domaćinstvo dana planinara dodijeliti sljedećem planinarskom društvu, sukladno članku 7. i 8. ovog Pravilnika.

Članak 11.

            Planinarski savez Herceg-Bosne dužan je financijski poduprijeti organizaciju Dana planinara, sukladno svojim mogućnostima.

Odluku o iznosu sredstava potpore, donosi Upravni odbor Saveza.

DUŽNOSTI I OBVEZE DOMAĆINA DANA PLANINARA HERCEG-BOSNE

Članak 12.

Domaćin Dana planinara Herceg-Bosne je dužan, u dogovoru sa Upravnim odborom, poslati pozive svim planinarskim društvima- članicama PS H-B, te utvrditi popis i poslati pozive i  drugim Planinarskim savezima i planinarskim društvima  iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske,  pa i šire.

Članak 13.

Kratku obavijest o društvu-domaćinu, mjestu  i terminu održavanja Dana planinara, poželjno  je poslati na početku godine, kada društva prave planove za tekuću godinu, a zvanični poziv, sa svim detaljima  poslati najmanje 30 dana prije održavanja Dana planinara.

Poziv mora sadržavati:

  •  točan datum i mjesto održavanja Dana planinara, te naziv planine i užu lokaciju,
  • detaljan opis uže lokacije i  pristupnih puteva, sa skicom ili zemljovidom,
  • detaljan program manifestacije, sa točno razrađenom satnicom
  • informacije o dužini trajanja i težini planiranih uspona.

Članak 14.

Pri izboru lokacije održavanja Dana planinara, voditi računa o tome da na lokaciji ima dovoljno prostora, te da je teren pogodan  za postavljanje malih šatora, kao i  za organiziranje prigodnih natjecanja.

Također je potrebno izbjeći potencijalne  opasnosti za planinare, kao što je blizina minskih polja, prostori ispod lomljivih stijena, ili područja izložena eventualnim planinskim bujicama, i slično.

Članak 15.

Prilazne puteve lokaciji održavanja Dana planinara,  potrebno je markirati planinarskim markacijama, ili vidno obilježiti putokazima.

Članak 16.

Domaćin je dužan, na vidnom mjestu istaknuti već postojeći transparent sa natpisom „ Dobro došli na Dane planinara Herceg-Bosne“, na koji je dužan  dopisati redni broj Dana planinara i datum održavanja.

Na centralnom mjestu  (uz  pozornicu, glavni šator ili planinarski dom), dužan je izvjesiti zastavu Planinarskog saveza Herceg-Bosne, te  zastavu svoga društva, a o  postavljanju ostalih zastava ili obilježja, dužan je se usuglasiti sa Upravnim odborom Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Članak 17.

Društvo-domaćin je dužno:

–  organizirati obilazak ili uspon na domicilnu planinu, a planinarske puteve  ili staze koje će se organizirano obilaziti,  propisno  markirati, te osigurati dovoljan broj vodiča, posebice za planine na kojima postoji bilo kakva opasnost za planinare.

–  na mjestu održavanja Dana planinara, osigurati nazočnost pratećih službi, kao što su policija, vatrogasci i sanitetska služba, a po mogućnosti i Gorska služba spašavanja.

–  postaviti prijemni punkt za planinare, gdje će  planinari i planinarska društva  moći prijaviti svoj dolazak i brojno stanje, te dobiti sve potrebite informacije od iskusnih predstavnika domaćina.

–  osigurati jedan  zajednički ručak (grah iz kazana ili sl.),  a prije jutarnjeg uspona kavu ili čaj za sve sudionike Dana planinara.

–  osigurati dovoljnu količinu vode za piće, iz izvora, vodovodne mreže, cisterne ili na neki drugi način.

–  osigurati mogućnost korištenja WC-a , te prostor za odlaganje smeća

–  ukoliko se do lokacije ne može dovesti automobilima ili autobusima, osigurati prijevoz teže opreme, te parking prostor.

–  prirediti logorsku vatru i prigodnu zabavu uz glazbu u večernjim satima,

–  osmisliti i provesti, bar neka od  prikladnih  rekreativno- zabavnih natjecanja, kao što su: potezanje konopca, bacanje kamena, trčanje u vrećama ili sl.

–  osigurati veliki šator ili neki drugi objekat, za smještaj planinara koji nemaju vlastite šatore.

–  osigurati prigodan zatvoreni prostor ( veći šator ili neki drugi prostor) za održavanje kraćeg sastanka predstavnika planinarskih društava i saveza, kao i prigodan domjenak za njih.

–  pripremiti prikladne zahvalnice za sudjelovanje, za sva nazočna planinarska društva, kao i prikladna priznanja i nagrade za pobjednike u natjecanjima.

–  sukladno svojim mogućnostima, osigurati prigodne darove za sva pristigla planinarska društva

( zastavice, ambleme, majice, kape, značke,  promidžbeni materijal društva ili lokalne zajednice i sl.)

–  postaviti prikladnu pozornicu sa razglasom, za protokolarna i druga obraćanja.

Članak 18.

Društvo-domaćin može:

– organizirati prikladne izložbe slika, rukotvorina, knjiga, planinarske opreme, i sl. koje mogu biti i prodajne.

– organizirati orijentaciono natjecanje, penjanje na vještačku ili prirodnu stijenu, kvizove znanja, pokazne alpinističke vježbe ili slično.

–  organizirati prodaju promidžbenog materijala, zastavica, amblema, majica, kapa znački i sl. kao i prodaju hrane, pića i drugih potrepština.

–  organizirati i prirediti i druge prikladne sadržaje u cilju popunjavanja aktivnosti, a koji ne remete program održavanja Dana planinara.

Članak 19.

Program dana planinara treba sadržavati sljedeće:

Petak:

–  mogućnost dolaska i prihvata planinara,

–  obilaske staza  za veće skupine u pratnji vodiča, ili pojedinačne obilaske markiranim stazama

Subota:

–  tijekom cijelog dana: prihvat i smještaj planinara, te organizirane obilaske staza u pratnji vodiča, pojedinačne obilaske markiranim stazama, kao i obilaske znamenitosti ili zanimljivosti lokalnog kraja.

–  drugi zanimljivi sadržaji u organizaciji domaćina.

–  u 18.00 sati: Svečano otvaranje Dana planinara, sa prigodnim obraćanjima predstavnika društva-domaćina, predsjednika PS H-B, i predstavnika lokalne zajednice.

–  u 19.00 sati: sastanak i domjenak za predstavnike planinarskih društava i saveza

–  zabava za planinare uz prikladnu glazbu i logorsku vatru.

Nedjelja:

–  rani jutarnji sati: kava ili čaj za sudionike obilaska staza

–  vrijeme polaska  na uspon uskladiti sa duljinom staze, kako bi planinari stigli na natjecanja   i ručak.   

–  za ostale planinare, koji ne idu na uspon, upriličiti prikladne sadržaje ili kraće staze i  obilaske,

–  od 12.00- 13.00 sati:  prigodna rekreativno-zabavna natjecanja

–  13.00-13.30. sati:  ručak za sve sudionike

–  13.30.- dodjela priznanja pobjednicima natjecanja i zahvalnica za sudjelovanje svim planinarskim društvima i savezima, te obraćanja predstavnika planinarskih društava i saveza

–  zatvaranje Dana planinara Herceg- Bosne

Članak 20.

Izgled i sadržaj priznanja i zahvalnica, koje se dodjeljuju na Danu planinara Herceg-Bosne, društvo-domaćin je dužno usuglasiti sa Upravnim odborom Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Zaglavlje priznanja i zahvalnica, obvezno sadrži logotip ili amblem Planinarskog saveza Herceg-Bosne i društva-domaćina, kao i natpis „Dan planinara Herceg-Bosne“ sa datumom i rednim brojem Dana planinara.

Na priznanju ili zahvalnici, obvezno je čitko, tiskanim slovima napisati toćan naziv ili ime Društva, Saveza ili osobe, te razlog dodjele.

Članak 21.

Društvo-domaćin, Planinarski savez Herceg-Bosne, kao i zvanične ustanove lokalne zajednice, mogu u prigodi Dana planinara Herceg-Bosne, u suglasnosti sa Upravnim odborom, dodijeliti i posebna priznanja, zahvalnice ili nagrade zaslužnim pojedincima, ustanovama ili udrugama.

Izgled i sadržaj priznanja, zahvalnica ili nagrada, iz stavka 1. određuje ustanova ili udruga koja ih dodjeljuje.

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i obvezujući je za sva Planinarska društva i udruge -punopravne članice Planinarskog saveza Herceg-Bosne.

Datum, 20.3.2010.                                                                                    Predsjednik

                                                                                                          _________________

                                                                                                              Mirko Matijević

//]]>