Program ljetnih alpinističkih škola u PS HB

Temeljem članka 20., stavak 1., alineja 2. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština Planinarskog saveza Herceg Bosne dd.mm.gggg. godine donosi

PROGRAM LJETNIH ALPINISTIČKIH ŠKOLA U PS HB

Sadržaj programa

Članak 1.

Ovim se programom uređuje način školovanja članova u ljetnim alpinističkim školama (1. stupanj alpinističkog školovanja) u alpinističkim jedinicama PS HB, te način provjere znanja i vještina.

Terminologija i pitanje roda

Članak 2.

U ovom programu, koristit će se sljedeći izrazi:

–          naziv škole: Ljetna alpinistička škola,

–          naziv kandidata: Kandidat za ljetnu alpinističku školu,

–          naziv polaznika: Polaznik ljetne alpinističke škole,

–          naziv stečen uspješno završenom školom: Mlađi alpinist pripravnik.

U tekstovima se osobe navode isključivo u muškom rodu. Tako su pisani isključivo iz praktičnih razloga, a ne kao znak diskriminacije ženskog dijela populacije. Iako naveden kao muški, rod u tekstovima je neutralan i podrazumijeva oba spola.

Ciljevi školovanja

Članak 3.

Ciljevi školovanja na Ljetnoj alpinističkoj školi su nadgradnja osnovnih planinarskih znanja i vještina te specijalizacija u smjeru alpinizma.

Znanja i vještine u programu ljetne alpinističke škole polaznicima trebaju omogućiti sigurno kretanje zahtjevnim planinskim terenima, te sigurno penjanje alpinističkih smjerova u suhoj stijeni, a u skladu s etičkim i moralnim načelima, uz brigu o okolišu i čuvanje prirodnih resursa.

Organiziranje škole

Članak 4.

Organizator škole je Povjerenstvo za alpinizam PS HB, alpinistički odsjek planinarske udruge članice PS HB ili alpinistički klub u PS HB.

Voditelja škole (jednu osobu) imenuje organizator.Voditelj škole treba biti Instruktor alpinizma s važećom licencom ili Voditelj ljetne alpinističke škole s važećom licencom.

Dok se ne steknu uvjeti za rad u okviru punog kapaciteta Povjerenstva za alpinizam PS HB, organizator škole može biti i planinarska udruga PS HB, a za Voditelja škole se može imenovati bilo koji član planinarske udruge PS HB kojega predloži organizator, vodeći o moralnim i stručnim referencama istoga.Prijedlog o imenovanju Voditelja škole s obrazloženjem i referencama, planinarska udruga PS HB dostavlja Povjerenstvu na odobravanje. Povjerenstvo donosi odluku o imenovanju Voditelja škole na određeno vrijeme, koja vrijedi do završetka predmetne škole.

                Voditelj škole obavlja sljedeće zadaće:

–          određuje termine upisa, predavanja, vježbi i ispita,

–          imenuje predavače, pomoćne instruktore i ispitivače,

–          sastavlja i s organizatorom potpisuje prijavu škole, koju šalje Povjerenstvu za alpinizam PS HB,

–          obavlja administrativne poslove: upis polaznika, policu osiguranja i dr.,

–          organizira predavanja i izlete,

–          prati napredak polaznika,

–          organizira i vodi ispit škole,

–          pribavlja, potpisuje i uručuje diplome PS HB,

–          sastavlja izvješće o školi i šalje ga Povjerenstvu za alpinizam PS HB.

Minimalni plan

Članak 5.

Minimalni plan Ljetne alpinističke škole čine sljedeća teorijska predavanja i vježbe na terenu, razvrstano na početnu i naprednu ljetnu alpinističku školu.

Minimalni plan Početne ljetne alpinističke škole (Škole alpinizma i sportskog penjanja):

R. br.Naziv temeTeoretska nastava (h)Praktična nastava (h)
1.Uvod0,5 
2.Grane alpinizma i stilovi penjanja0,5 
3.Alpinistička oprema2 
4.Opasnosti u planinama i GSS2 
5.Priprema penjačkog uspona1 
6.Opis alpinističkog smjera1 
7.Orijentacija u planinama1 
8.Meteorologija1 
9.Prva pomoć u planini1 
10.Povijest alpinizma1 
11.Čvorovi u alpinizmu 3
12.Tehnike slobodnog penjanja i osiguravanja 4
13.Tehnike spuštanja po užetu 2
14.Tehničko penjanje 2
15.Komunikacija naveza u stijeni 1
16.Sidrišta i osiguravališta 3
Ukupno sati1115

Minimalni plan Napredne ljetne alpinističke škole:

R. br.Naziv temeTeoretska nastava (h)Praktična nastava (h)
1.Uvod0,5 
2.Opasnosti u planinama i GSS1 
3.Priprema penjačkog uspona1 
4.Opis alpinističkog smjera1 
5.Prva pomoć u planini2 
6.Čvorovi u alpinizmu 2
7.Tehnike slobodnog penjanja i osiguravanja 1
8.Tehnike spuštanja po užetu 1
9.Tehničko penjanje 1
10.Komunikacija naveza u stijeni 1
11.Sidrišta i osiguravališta 1
12.Prevezivanje 2
13.Uspinjanje po užetu 2
14.Podizanje palog penjača 3
15.Penjanje dugih smjerova 4
Ukupno sati5,518

Program Početne ljetne alpinističke škole se izvodi u trajanju od 3 vikenda po dva dana, te petak ispred vikenda u poslijepodnevnim satima koji bi bio iskorišten za dio teoretske nastave.

Program Napredne ljetne alpinističke škole se izvodi u trajanju od 3 vikenda po dva dana, te petak ispred vikenda u poslijepodnevnim satima koji bi bio iskorišten za dio teoretske nastave.

Minimalni program

Članak 6.

POČETNA LJETNA ALPINISTIČKA ŠKOLA (ŠKOLA ALPINIZMA I SPORTSKOG PENJANJA)

1.       Uvod

a)    Organizacija planinarstva u BiH:

–          PS HB,

–          planinarske udruge, alpinistički odsjeci i klubovi.

b)    UIAA.

c)    Matična organizacija:

–          ciljevi,

–          oblici djelovanja,

–          članstvo,

–          prava i obveze.

d)    Školovanje u alpinizmu:

–          detaljan plan rada i program škole,

–          kratkoročni i dugoročni ciljevi škole,

–          mjera uspješnosti.

e)    Odgovornost i zaduženja sudionika škole.

2.       Grane alpinizma i stilovi penjanja

a)    Ljetni i zimski alpinizam.

b)    Sportske penjačke discipline u suhoj stijeni:

–          bouldering,

–          kratki sportski smjerovi,

–          dugi sportski smjerovi.

c)    Neosigurani smjerovi.

d)    Penjanje u snijegu i ledu:

–          zaleđeni slapovi,

–          snježne grape,

–          kombinirano penjanje.

e)    Zimske sportske penjačke discipline:

–          ledno i,

–          kombinirano penjanje.

f)     Turno i alpinističko skijanje.

g)    Stilovi penjanja s obzirom na način napredovanja (tehničko vs. slobodno), način osiguravanja (u navezu vs. solo) i logistiku pothvata (opsadni vs. alpski stil).

h)    Penjačka etika.

3.       Ljetna alpinistička oprema (ispitno pitanje)

a)    Odjeća i obuća, materijali i namjene, odijevanje u slojevima.

b)    Podjela, namjena, način uporabe, ograničenja i održavanje ljetne tehničke alpinističke opreme:

–          užad,

–          pojas,

–          kaciga,

–          sponke (karabineri),

–          kompleti,

–          spravice za osiguravanje, pasivne i aktivne,

–          klinovi,

–          zaglavci, heksovi, frendovi…

–          pomoćna užad (zamke),

–          trake (gurtne) i ostalo,

–          oprema za tehničko penjanje,

–          oprema za osiguranje i oprema za napredovanje,

–          čekić, bajla, cepini,

–          Daisy chain/pupčana vrpca,

–          penjačice.

4.       Opasnosti u planinama i GSS (ispitno pitanje)

a)    Objektivne i subjektivne opasnosti.

b)    Opasnosti nestabilnog terena, meteorološke neprilike, otežana orijentacija, ozljede i zdravstveni problemi, problemi s penjačkom opremom.

c)    Nesreće i uzroci nesreća u alpinizmu (neposredni i posredni), postupanje u slučaju nesreće, poziv u pomoć.

d)    Organizirane akcije spašavanja – GSS.

e)    Informativno: Postupanje kod spašavanja helikopterom.

f)     Informativno: Način rada GSS, GRS i spasilačkih službi po svijetu.

g)    Informativno: Police osiguranja za slučaj akcije spašavanja.

5.       Priprema penjačkog uspona (ispitno pitanje)

a)    Važnost kvalitetne pripreme penjačkog uspona.

b)    Odabir partnera, mjesta uspona, smjera uspona, smjera silaza, odabir alternativnog smjera uspona ili silaska,analiza informacija iz penjačkih vodiča i tuđih iskustava, analiza mogućnosti povlačenja, bivakiranja i spašavanja, izrada vlastitih skica i opisa, provjera prognoze vremena, odabir opreme, organiziranje prijevoza, obavještavanje o planu uspona.

c)    Sredstva i načini komunikacije u stijeni.

d)    Tjelesna (fizička) i psihička priprema.

6.       Penjački vodič i opis alpinističkog smjera (ispitno pitanje)

a)    Informacije u penjačkim vodičima:

–          pristup,

–          uspon i

–          silaz.

b)    Vrste i oblici stijena.

c)    Skica smjera – tumačenje simbola.

d)    Ocjena smjera:

–          za teškoću napredovanja,

–          mogućnosti i pouzdanost međuosiguranja,

–          zahtjevnost i ozbiljnost ture.

e)    Ljestvice teškoće za slobodno (UIAA, Fra) i tehničko penjanje (A ljestvica).

f)     Ocjene teškoća za ledno i mix penjanje.

g)    Dugi smjerovi – složene ocjene.

7.       Orijentacija u planinama

a)    Topografska karta:

–          orijentacija karte,

–          mjerilo,

–          reljef,

–          boje i simboli,

–          čitanje karte.

b)    Orijentacija u prirodi: orijentacija pomoću kompasa, Sunca, Sjevernjače, kretanje nepoznatim terenom uz pomoć planinarske karte.

c)    GPS.

8.       Meteorologija

a)    Pojam vremena i klime.

b)    Meteorološki elementi:

–          temperatura (opadanje s visinom),

–          tlak (ciklona i anticiklona, promjena tlaka, visinska bolest, aklimatizacija),

–          vjetar,

–          oblaci,

–          oborine,

–          pojave u atmosferi.

c)    Meteorološka prognoza:

–          meteorološka služba,

–          korištenje podataka u vremenskim prognozama.

9.       Prva pomoć u planini (ispitno pitanje)

a)    Postupanje pri nesreći: smisao prve pomoći – očuvanje vitalnih funkcija.

b)    Prioriteti spašavanja kod situacije s više unesrećenih.

c)    Pristup unesrećenom, redoslijed radnji, prioriteti spašavanja i očuvanje vitalnih funkcija:

–          siguran pristup,

–          stanje svijesti,

–          poziv u pomoć,

–          otvaranje dišnog puta,

–          provjera disanja,

–          poziv hitnoj službi,

–          reanimacija.

d)    Pomoć traumatiziranom pacijentu (ITLS):

–          provjera vitalnih funkcija,

–          osnovni pregled unesrećenog,

–          sprječavanje gušenja, krvarenja i šoka,

–          nadziranje vitalnih funkcija.

e)    Pomoć pri hitnim medicinskim stanjima:

–          srčani udar,

–          moždani udar,

–          epileptični napad,

–          hipoglikemija,

–          anafilaktična reakcija,

–          krvarenje,

–          ujed zmije,

–          trovanje biljem i zdravstveno neispravnom vodom,

–          napad divlje životinje.

f)     Pomoć pri ozljedama, imobilizacija.

g)    Oprema za pružanje prve pomoći, lijekovi, korištenje raspoložive opreme.

h)    Praktično pružanje prve pomoći u alpinizmu treba bazirati na saniranju povreda usljed pada; otvoreni i zatvoreni prijelomi, zaustavljanje krvarenja i povrede većih krvnih žila! Stanje šoka. Ove povrede čine naj veći broj povreda.

10.   Povijest alpinizma

a)    Razvoj planinarstva i alpinizma u svijetu i kod nas:

–          motivacija,

–          oprema,

–          apetiti,

–          stil penjanja,

–          penjačka etika.

b)    Razvoj planinarske organizacije.

c)    Najvažniji uspjesi klasičnog alpinizma, slobodnog penjanja, tehničkog penjanja, ekspedicionizma i modernog alpinizma.

d)    Pouke za budućnost.

11.   Čvorovi u alpinizmu (ispitno pitanje)

a)    Osnovni čvorovi u alpinizmu:

–          način izrade,

–          primjena,

–          prednosti i nedostatci svakog.

b)    Najčešće pogreške i njihove moguće posljedice.

12.   Tehnike slobodnog penjanja i osiguravanja

a)    Osnovna tehnika penjanja u alpinizmu.

b)    Penjanje kratkih sportskih smjerova.

c)    Penjanje i osiguravanje top-rope, penjanje i osiguravanje red-point, padanje.

d)    Informativno: penjanje on-sight.

e)    Spravice za osiguravanje:

–          osmica, pločica,

–          tuberi, blokeri, ATC-ovi i sl.,

–          grigri,

–          prednosti i nedostatci,

–          najčešće pogreške pri rukovanju.

f)     Uloga međuosiguranja, postavljanje međuosiguranja, logika postavljanja međuosiguranja,pravilno ukopčavanje kompleta, najčešće pogreške i moguće posljedice istih.

g)    Faktor pada.

h)    Praktično upoznavanje ocjena za slobodno penjanje.

i)      Prevezivanje na štandu.

j)      Izlaz iz smjera, povratak.

13.Tehnike spuštanja po užetu (ispitno pitanje)

a)    Izrada abzajl štanda.

b)    Nužno ostavljanje opreme u stijeni.

c)    Spust po užetu (abseil) do pola dužine već postavljenog užeta, spravica: pločica.

d)    Samoosiguravanje prusikom ispod spravice (informativno: prusik iznad spravice).

e)    Spust po užetu blagim terenom: Dülferova i srodne tehnike.

f)     Spust po dvostrukom užetu u više dužina: namještanje užeta, izvlačenje užeta.

g)    Bacanje užeta, radnje u slučaju jakog vjetra, probno spuštanje, postupak kada uže zapne ili se ne može izvući iz štanda.

h)    Improvizacija bez spravice: karabinerska kočnica.

i)      Prelazak sa užeta na uže.

j)      Udruživanje sa drugom navezom radi bržeg spuštanja iz dugačkih smjeri.

14.   Tehničko penjanje

a)    Osnovna oprema za tehničko penjanje, ideja tehničkog penjanja u alpinizmu.

b)    Spiteri i bušenje stijene, moralne dileme.

c)    Tehničko penjanje kratkih smjerova i osiguravanje partnera.

d)    Improvizirani stremen.

e)    Praktično upoznavanje ocjena za tehničko penjanje.

15.   Komunikacija naveza u stijeni (ispitno pitanje)

a)    Važnost komunikacije, standardni obrazac komunikacije u stijeni.

b)    Otežana komunikacija, najčešći uzroci, kako ih predvidjeti i kako postupiti.

c)    Neverbalni obrasci komunikacije.

16.   Sidrišta i osiguravališta (ispitno pitanje)

a)    Zabijanje i izbijanje klinova, postavljanje i vađenje zaglavaka, frendovi, heksovi, copperhead itd.,stablo, pješčani sat, ljuska i nos u stijeni.

b)    Oprema za osiguranje i oprema za napredovanje.

c)    Povezivanje u složena sidrišta:

–          u dvije i tri točke,

–          s kliznim i fiksnim izjednačavanjem,

–          abzajl štand,

–          prednosti i nedostatci,

–          greške prilikom postavljanja međuosiguranja i izrade štandova.

NAPREDNA LJETNA ALPINISTIČKA ŠKOLA

1.       Uvod

a)    Školovanje u alpinizmu:

–          detaljan plan rada i program škole,

–          kratkoročni i dugoročni ciljevi škole,

–          mjera uspješnosti.

b)    Odgovornost i zaduženja sudionika škole.

2.       Opasnosti u planinama i GSS (obnova gradiva)

a)    Objektivne i subjektivne opasnosti.

b)    Opasnosti nestabilnog terena, meteorološke neprilike, otežana orijentacija, ozljede i zdravstveni problemi, problemi s penjačkom opremom.

c)    Nesreće i uzroci nesreća u alpinizmu (neposredni i posredni), postupanje u slučaju nesreće, poziv u pomoć.

d)    Organizirane akcije spašavanja – GSS.

e)    Informativno: Postupanje kod spašavanja helikopterom.

f)     Informativno: način rada GSS, GRS i spasilačkih službi po svijetu.

g)    Informativno: Police osiguranja za slučaj akcije spašavanja.

3.       Priprema penjačkog uspona (obnova gradiva)

a)    Važnost kvalitetne pripreme penjačkog uspona.

b)    Odabir partnera, mjesta uspona, smjera uspona, smjera silaza, odabir alternativnog smjera uspona ili silaska, analiza informacija iz penjačkih vodiča i tuđih iskustava, analiza mogućnosti povlačenja, bivakiranja i spašavanja, izrada vlastitih skica i opisa, provjera prognoze vremena, odabir opreme, organiziranje prijevoza, obavještavanje o planu uspona.

c)    Sredstva i načini komunikacije u stijeni.

d)    Tjelesna (fizička) i psihička priprema.

4.       Penjački vodič i opis alpinističkog smjera (obnova gradiva)

a)    Informacije u penjačkim vodičima:

–          pristup,

–          uspon i

–          silaz.

b)    Vrste i oblici stijena.

c)    Skica smjera – tumačenje simbola.

d)    Ocjena smjera:

–          za teškoću napredovanja,

–          mogućnosti i pouzdanost međuosiguranja,

–          zahtjevnost i ozbiljnost ture.

e)    Ljestvice teškoće za slobodno (UIAA, Fra) i tehničko penjanje (A ljestvica).

f)     Ocjene teškoća za ledno i mix penjanje.

g)    Dugi smjerovi – složene ocjene.

5.       Prva pomoć u planini (obnova gradiva)

a)    Postupanje pri nesreći: smisao prve pomoći – očuvanje vitalnih funkcija.

b)    Odabir kojem unesrećenom se prvo pruža pomoć ako ih je više.

c)    Pristup unesrećenom, redoslijed radnji, prioriteti spašavanja i očuvanje vitalnih funkcija:

–          siguran pristup,

–          stanje svijesti,

–          poziv u pomoć,

–          otvaranje dišnog puta,

–          provjera disanja,

–          poziv hitnoj službi,

–          reanimacija.

d)    Pomoć traumatiziranom pacijentu (ITLS):

–          provjera vitalnih funkcija,

–          osnovni pregled unesrećenog,

–          sprječavanje gušenja, krvarenja i šoka,

–          nadziranje vitalnih funkcija.

e)    Pomoć pri hitnim medicinskim stanjima:

–          srčani udar,

–          moždani udar,

–          epileptični napad,

–          hipoglikemija,

–          anafilaktična reakcija,

–          krvarenje,

–          ujed zmije,

–          trovanje biljem i zdravstveno neispravnom vodom,

–          napad divlje životinje.

f)     Pomoć pri ozljedama, imobilizacija.

g)    Oprema za pružanje prve pomoći, lijekovi, korištenje raspoložive opreme.

h)    Praktično pružanje prve pomoći u alpinizmu treba bazirati na saniranju povreda usljed pada; otvoreni i zatvoreni prijelomi, zaustavljanje krvarenja i povrede većih krvnih žila! Stanje šoka. Ove povrede čine najveći broj povreda.

6.       Čvorovi u alpinizmu (obnova gradiva)

a)    Osnovni čvorovi u alpinizmu:

–          način izrade,

–          primjena,

–          prednosti i nedostatci svakog.

b)    Najčešće pogreške i njihove moguće posljedice.

7.       Tehnike slobodnog penjanja i osiguravanja (obnova gradiva)

a)    Spravice za osiguravanje:

–          osmica, pločica,

–          tuberi, blokeri, ATC-ovi i sl.,

–          grigri,

–          prednosti i nedostatci,

–          najčešće pogreške pri rukovanju.

b)    Uloga međuosiguranja, postavljanje međuosiguranja, logika postavljanja međuosiguranja, pravilno ukopčavanje kompleta, najčešće pogreške i moguće posljedice istih.

c)    Faktor pada.

d)    Praktično upoznavanje ocjena za slobodno penjanje.

e)    Prevezivanje na štandu.

f)     Izlaz iz smjera, povratak.

8.       Tehnike spuštanja po užetu (ispitno pitanje)

a)    Izrada abzajl štanda.

b)    Nužno ostavljanje opreme u stijeni.

c)    Spust po užetu (abseil) do pola dužine već postavljenog užeta, spravica: pločica.

d)    Samoosiguravanje prusikom ispod spravice (informativno: prusik iznad spravice).

e)    Spust po užetu blagim terenom: Dülferova i srodne tehnike.

f)     Spust po dvostrukom užetu u više dužina: namještanje užeta, izvlačenje užeta.

g)    Bacanje užeta, radnje u slučaju jakog vjetra, probno spuštanje, postupak kada uže zapne ili se ne može izvući iz štanda.

h)    Improvizacija bez spravice: karabinerska kočnica.

i)      Prelazak sa užeta na uže.

j)      Udruživanje sa drugom navezom radi bržeg spuštanja iz dugačkih smjeri.

9.       Tehničko penjanje (obnova gradiva)

a)    Osnovna oprema za tehničko penjanje, ideja tehničkog penjanja u alpinizmu.

b)    Spiteri i bušenje stijene, moralne dileme.

c)    Tehničko penjanje dugih smjerova i osiguravanje partnera.

d)    Improvizirani stremen.

e)    Praktično upoznavanje ocjena za tehničko penjanje.

10.   Komunikacija naveza u stijeni (obnova gradiva)

a)    Važnost komunikacije, standardni obrazac komunikacije u stijeni.

b)    Otežana komunikacija, najčešći uzroci, kako ih predvidjeti i kako postupiti.

c)    Neverbalni obrasci komunikacije.

11.   Sidrišta i osiguravališta (obnova gradiva)

a)    Zabijanje i izbijanje klinova, postavljanje i vađenje zaglavaka, frendovi, heksovi, copperhead itd., stablo, pješčani sat, ljuska i nos u stijeni.

b)    Oprema za osiguranje i oprema za napredovanje.

c)    Povezivanje u složena sidrišta:

–          u dvije i tri točke,

–          s kliznim i fiksnim izjednačavanjem,

–          abzajl štand

–          prednosti i nedostatci.

–          greške prilikom postavljanja međuosiguranja i izrade štandova.

12.   Prevezivanje (ispitno pitanje)

a)    Prevezivanje na sidrištu na vrhu kratkog sportskog smjera.

b)    Dvije metode:

–          prevezivanje s omčom,

–          prevezivanje s krajem užeta.

c)    Sigurnosne mjere, zadatak partnera, komunikacija.

d)    Najčešće pogreške i moguće posljedice.

e)    Uže ili traka (gurtna) kao sidrište – obavezno razvezivanjei abseil.

13.   Uspinjanje po užetu (ispitno pitanje)

a)    Situacije u kojima koristimo uže kao sredstvo napredovanja.

b)    Tehnika uspinjanja pomoću prusika, sigurnosne mjere.

c)    Informativno: hvataljka za uže – jumar.

d)    Informativno: prijelaz iz prusiciranja u abseil.

14.   Podizanje palog penjača (ispitno pitanje)

a)    Situacije u kojima podižemo palog penjača.

b)    Sustav kolotura: sv. Bernard.

c)    Naglasak na svrsi i logici pojedinih zahvata kod izrade sustava sv. Bernard.

d)    Primjenjivost istih zahvata u raznim sličnim situacijama – vježba logičkog razmišljanja i improvizacije kod spašavanja i samospašavanja.

e)    Informativno: prijelaz iz podizanja u spuštanje palog penjača.

15.   Penjanje dugih smjerova

a)    Penjanje neosiguranih dugih smjerova:

–          penjanje osiguranih dugih smjerova kao drugi u navezu,

–          penjanje osiguranih dugih smjerova ravnopravno se izmjenjujući u vodstvu.

b)    Praktična primjena i utvrđivanje prethodno usvojenih teorijskih i praktičnih znanja:

–          penjački vodič,

–          priprema uspona,

–          oprema,

–          čvorovi,

–          komunikacija,

–          međuosiguranja,

–          sidrišta,

–          osiguravanje prvog penjača,

–          osiguravanje drugog penjača,

–          faktor pada,

–          traženje silaza i/ili abseil.

Nastavni kadar

Članak 7.

Predavači tema iz minimalnog programa obavezno su minimalno Stariji alpinisti pripravnici ili osobe kojima je tema predavanja struka (liječnici i pripadnici GSS-a).

Pomoćni instruktori u školi su minimalno Stariji alpinisti pripravnici čije zadatke odredi Voditelj škole.

Ispitivači na ispitu minimalno su Stariji alpinisti pripravniciu prisustvu Alpiniste ili Instruktora alpinizma.

Povjerenstvo za alpinizam PS HB mora potvrditi popis nastavnog kadra (što čini prihvaćanjem prijave škole).

Uvjeti za upis

Članak 8.

Kandidat za Ljetnu alpinističku školu mora zadovoljiti minimalne uvjete za upis, sukladno članku 4. Pravilnika o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu PS HB.

Kandidat za mlađeg alpinistu pripravnika je polaznik Ljetne alpinističke škole i mora zadovoljiti minimalne uvjete za školovanje, sukladno članku 5. Pravilnika o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu PS HB.

Provjera znanja i vještina (ispit)

Članak 9.

Polaznik Početne ljetne alpinističke škole mora zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete za pristupanje ispitu:

–          prisutnost na najmanje 70 % teorijskih predavanja,

–          sudjelovanje na najmanje 70 % izleta,

–          sudjelovanje na najmanje jednom dvodnevnom izletu,

–          odrađene sve predviđene praktične vježbe,

–          ispenjana bar 2 kratka smjera,

–          od ispenjanih smjerova, bar jedan kratki smjer u vodstvu ili ravnopravno se izmjenjujući u vodstvu,

–          od ispenjanih smjerova, bar jedan neosigurani kratki smjer,

–          uredan penjački karton.

Za potrebe Ljetne alpinističke škole pojam “kratki smjer” podrazumijeva svaki smjer duži od 30 metara, ispenjan u više dužina.

Polaznik Napredne ljetne alpinističke škole, osim pobrojanih uvjeta iz prethodnog stavka, mora zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete za pristupanje ispitu:

–          ispenjana bar 2 duga smjera,

–          od ispenjanih smjerova, bar jedan dugi smjer u vodstvu ili ravnopravno se izmjenjujući u vodstvu,

–          od ispenjanih smjerova, bar jedan neosigurani dugi smjer,

–          uredan penjački karton.

Za potrebe Ljetne alpinističke škole pojam “dugi smjer” podrazumijeva svaki smjer duži od 60 metara, ispenjan u više dužina.

Praktične uvjete koje polaznik ne zadovolji na školskim izletima (vježbe, penjanje smjeri) polaznik može zadovoljiti i izvan škole, a pod nadzorom mentora.

Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio provodi se usmeno i/ili pismeno, a praktični dio izvođenjem zadanih vježbi na terenu.

Sustav ocjenjivanja je sljedeći:

–          ocjena ”položio”: kandidat je uz minimalnu pogrešku i/ili blago nepotpuno odgovorio na pitanje, odnosno vježbu izveo uz minimalnu pogrešku i/ili blago nepotpuno, no pokazano neznanje nije kritično za sigurnost kandidata ni ostalih prisutnih u realnim situacijama na turi,

–          ocjena ”nije položio”: kandidat je pokazao razinu neznanja kritičnu za vlastitu sigurnost i/ili sigurnost ostalih prisutnih u realnoj situaciji na turi.

Kandidat je položio ispit kada i ako na sva pitanja odgovori s prolaznom ocjenom (položio).

                Kao dokaz o uspješno položenom ispitu i time uspješno završenoj Ljetnoj alpinističkoj školi,PS HB kandidatu izdaje diplomu.

Nastavna literatura

Članak 10.

Osnovna znanja i vještine usvojene tijekom škole polaznici po želji mogu proširiti sljedećom literaturom:

–          A. Čaplar, Planinarski udžbenik, Hrvatski planinarski savez, Zagreb, 2012.,

–          Z. Smerke, Planinarenje i alpinizam, Planinarski savez Hrvatske, 1989.,

–          Nastavni sadržaji AO HPD Željezničar Zagreb, http://www.aozeljeznicar.hr,

–          N. Derežić, Ljetna alpinistička škola, http://goo.gl/FwbPy, pristupljeno 9. veljače 2014.,

–          S. M. Cox, K. Fulsaas (Eds.), Mountaineering: The Freedom of the Hills, The Mountaineers Books, Seattle, 2003.,

–          C. Connally, The Mountaineering Handbook: Modern Tools and Techniques That Will Take You to the Top, Ragged Mountain Press/McGraw Hill Publishing, 2004.,

–          Pit Schubert, Nevarnosti v gorah, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 2004.,

–          D.Frleta, Priručnik za alpinizam, Rijeka 2006.

Nastavak školovanja

Članak 11.

Nastavak Ljetne alpinističke škole je Zimska alpinistička škola (2. stupanj alpinističkog školovanja u alpinističkim jedinicama PS HB).

Postupak rješavanja upita i pritužbi

Članak 12.

Upiti i pritužbe u vezi provođenja školovanja i ispita upućuju se Povjerenstvu za alpinizam PS HB. Stručna pitanja vezana uz školovanje razmatra Potpovjerenstvo za školovanje u alpinizmu, koja izvješćuje Povjerenstvo za alpinizam PS HB o rješenju primljenih upita i pritužbi.

Povjerenstvo za alpinizam PS HB razmatra rješenje, te o njemu izvješćuje podnositelja upita ili pritužbe.

Stupanje na snagu te postupak izmjena i dopuna Programa

Članak 13.

Ovaj program stupa na snagu objavom na Internet straniciPS HB.

Povjerenstvo za alpinizam PS HB ovlašteno je pokrenuti postupak izmjena i dopuna, te drugih potrebnih prilagodbi Programa nakon analize rezultata (evaluacije), primjene Programa te u slučaju potrebe usklađivanja Programa s drugim aktima.

                                                                                                                                              Predsjednik Skupštine  PSHB

                                                                                                                                                  Mirko Matijević

NAPOMENA! PROGRAM JE USVOJIO UPRAVNI ODBOR U FORMI PRIJEDLOGA ZA SKUPŠTINU

//]]>