PS H-B organizira tečaj za markaciste

HPD “Vitez” i UDiT SBK/KSB organiziraju 8. Memorijalni pohod “Darijan Šarac”
11. September 2019.
Ovoga vikenda Dani planinara Dalmacije u Trilju
11. September 2019.

PS H-B organizira tečaj za markaciste

Sukladno Odluci Upravnog odbora Planinarskog saveza Herceg-Bosne o održavanju tečaja za markaciste, pozivamo članice Saveza da izvrše prijavu svojih polaznika.

Tečaj će se odražati u dane 5. i 6. listopada 2019. godine, u prostorijama Planinarskog doma „Matinski vis“- kod domaćina PD „Vis“- Žepče.

Organizator tečaja (Povjerenstvo za planinarske putove PS HB) osigurava domaćinu izradu/obilježavanje određenog broja planinarskih putova, koje odredi domaćin tečaja.

Kandidate za pohađanje ovog tečaja možete prijaviti na tiskanici Prijave koju vam dostavljamo u nastavku

Prijavu za tečaj poslatu na mail: markacistipshb@gmail.com

Za eventualne nejasnoće i pitanja u svezi s tečajem, možete konaktirati Natašu Tomašević, predsjednicu Povjerenstva za planinarske putove PS HB na broj 063 690 296 ili na mail: markacistipshb@gmail.com

Materijalni i finacijski troškovi ovog tečaja osiguravaju se na slijedeći način:

– polaznici i matično planinarsko društvo – prijevoz, planinarska i druga oprema i pomagala tečaja (donesena pomagala i izrađena obilježja ostaju u trajnom vlasništvu matičnog planinarskog društva),

-PD „Vis“ Žepče – domaćin tečaja (odgovarajuća prostorija za održavanje teorijskog predavanja nastavnih tema, smještaj s prenoćištem u planinarskom domu i ishranu polaznika tečaja i nastavnog i stručnog kadra – dva obroka),

-PS H-B – troškovi naknada nastavnom i stručnom kadru, tiskanje i izrada diploma, iskaznica, znački, te izdavanje promotivnih sadržaja tečaja, stručne literature i publikacija.

Od planinarskih društava, članica PS H-B, očekuje se sudjelovanje po jednog ili više polaznika tečaja.

Tečaj za markaciste je dvodnevni i sastoji se od teorijskog dijela i pokaznih vježbi na terenu, pri čemu se obnavlja stari ili uređuje novi planinarski put.

U teorijskom dijelu budući markacisti bit će upoznati s ustrojstvom markacističke organizacije, Pravilnikom Povjerenstva za planinarske putove HPS, vrstama planinarskih oznaka, natpisa, putokaza i putokaznih ploča, žigova i upisnih knjiga.

Također, bit će upoznati i s načinom evidencije o održavanju planinarskih putova i obilaznica, te o potrebi i načinu izvještavanja i suradnje s Povjerenstvom za planinarske putove.

Nakon teorijskog dijela, polaznici će ispunjavati test od 45 pitanja, radi provjere usvojenih znanja.

U praktičnom dijelu polaznici će još biti upoznati s neophodnim priborom za održavanje planinarskih putova, kao i s uređenjem jednog planinarskog puta, sukladno propisima o održavanju planinarskih putova.

Povjerenstvo za planinarske putove PS H-B osigurava predavače za teoretski dio tečaja, instruktore za praktični dio tečaja te pribor za markiranje (boje, kistove, …).

TKO MOŽE POHAĐATI TEČAJ

Tečaj za markaciste mogu pohađati samo članovi planinarskih društava koja su registrirana u PS H-B i to samo planinari stariji od 18 godina. Planinari mlađi od 18 godina mogu pohađati tečaj, ali ne mogu dobiti iskaznicu markaciste.

Pri upisu na tečaj, predsjednik društva predlaže članove društva koji iskazuju sklonost i volju za taj rad i šalje u PS H-B, Povjerenstvu za planinarske putove, na mail adresu: markacistipshb@gmail.com   popunjene tiskanice – Osobni podaci o markacistu (u prilogu iznad) predloženih članova ovjerene pečatom i potpisom najkasnije 15 dana prije početka tečaja.

ŠTO TREBA UČINITI PRIJE DOLASKA NA TEČAJ

Svaki polaznik tečaja za markaciste treba:

– uplatiti članarinu za tekuću godinu svom matičnom planinarskom društvu

– ispuniti priloženi Obrazac – Prijavnicu za markaciste koji će planinarsko društvo ovjeriti žigom i potpisom ovlaštene osobe.

//]]>