Raspisan Natječaj za izbor domaćina Dana planinara PS H-B za 2020. godinu

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Herceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor domaćina Dana planinara PS H-B za 2020. godinu.

Ovom Odlukom se raspisuje Natječaj za izbor domaćina „Dana planinara PS H-B“ za 2020. godinu. Pravo sudjelovanja imaju samo punopravne članice PS H-B.

Prijave za natječaj potrebno je dostaviti na elektronskoj prijave na e-adresu planinarski.savez.hb@gmail.com , najkasnije do 31.7.2019.


Izabrani domaćin Dana planinara je u obvezi da organizaciju i održavanje manifestacije prilagodi odredbama Pravilnika o održavanju Dana planinara PS Herceg-Bosne.

U prilogu je Prijavnica:

//]]>