Raspisan Natječaj za izbor domaćina Dana planinara PS H-B za 2023. godinu

UO PS HB donio odluku o održavanju ljetnog tečaja za planinarske vodiče
1. May 2022.
Dodjeljena sredstva za sufinanciranje troškova izrade i održavanja planinarskih putova PS H-B u 2022.godini
23. May 2022.

Raspisan Natječaj za izbor domaćina Dana planinara PS H-B za 2023. godinu

Na temelju članka 24. Statuta Planinarskog saveza Herceg-Bosne, Upravni odbor Planinarskog saveza Herceg-Bosne donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor domaćina Dana planinara PS H-B za 2023. godinu.

Ovom Odlukom se raspisuje Natječaj za izbor domaćina „Dana planinara PS H-B“ za 2023. godinu. Pravo sudjelovanja imaju samo punopravne članice PS H-B.

Prijave za natječaj potrebno je dostaviti na Prijavnici koja se nalazi u prilogu na

e-mail planinarski.savez.hb@gmail.com , najkasnije do 31.7.2022.godine

Izabrani domaćin Dana planinara je u obvezi da organizaciju i održavanje manifestacije prilagodi odredbama Pravilnika o održavanju Dana planinara PS Herceg-Bosne.

U prilogu je Prijavnica:

//]]>