Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata

Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata
27. April 2023.
Najava manifestacije “Dani vranice 2023”
27. May 2023.

Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata

Povjerenstvo za speleologiju PSHB u suradnji sa Speleološkim Društvom Mijatovi Dvori, 7. svibnja 2023 održalo je Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata.

Voditelji jednodnevnog seminara bili su Josip Marković i Domagoj Madunić. Na seminaru je sudjelovalo 5 speleoloških pripravnika. Seminar je započeo predavanjem “Osnove topografskog snimanja speleoloških objekata” u prostorijama SDMD.

Nakon predavanja seminar se nastavio u špilji Razdoljanki na Grabovičkoj visoravni, gdje su voditelji škole polaznicima seminara demonstrirali tehnike klasičnog topografskog snimanja.Svi polaznici su nakon toga izrađivali svoj topografski nacrt, te se izmjenjivali u korištenju mjernog uređaja. Nakon izrade nacrta za špilju Razdoljanku (40 metara špiljskih kanala) seminar se nastavio u špilji Listvači (170 metara špiljskih kanala).Nakon terenskog dijela slijedila je kabinetska izrada topografskog nacrta, te demonstracija digitalizacije topografskog nacrta u programu CorelDRAW-u.

Na kraju seminara svi polaznici su dobili potvrde o završenom seminaru.

//]]>