SUFINANCIRANJU TROŠKOVA IZRADE I ODRŽAVANJA PLANINARSKIH PUTOVA

PS HB BOGATIJI ZA JOŠ JEDNU ČLANICU SAVEZA
10. April 2021.
DODJELJENA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE I ODRŽAVANJA PLANINARSKIH PUTOVA PS HB U 2021.GODINI
20. May 2021.

SUFINANCIRANJU TROŠKOVA IZRADE I ODRŽAVANJA PLANINARSKIH PUTOVA

Sukladno odluci Upravnog odbora PS HB Povjerenstvo za planinarske putove Planinarskog saveza Herceg-Bosne raspisuje natječaj za sufinanciranje troškova izrade i održavanja planinarskih putova.

Za sufinaciranje troškova izdvaja se 2500,00 KM.

Minimalni iznos koji se može dodjeliti društvu- članici je 100,00 KM, a maksimalni iznos 500,00 KM, s tim da društvo-članica mora osigurati minimalno 50 % sredstava.

Jedno društvo-članica može podnijeti zahtjev- prijavnicu za najviše na dva planinarska puta.

Zahtjev za financiranje troškova, članice PS HB podnose na Prijavnici koji je sastavni dio ove Odluke.
Zainteresirane članice popunjene obrazce prijavnice i izjave mogu dostaviti Povjerenstu za planinarske putove PSHB do 16.5.2021.godine do kada natječaj ostaje otvoren.Popunjene obrazce koji se nalaze u privitku dostaviti na e-mail: markacisti@ps-hb.info

Povjerenstvo za planinarske putove PS HB da utvrdit će kriterije i sprovesti postupak natječaja te dostavi Upravnom odboru prijedlog izbora planinarskih putova koje će se sufinancirati ovim sredstvima.

//]]>