karte

17. April 2022.

Tiskanje karata sa ucrtanim minskim sumnjivim područjima

Tlo Bosne i Hercegovine je „zagađeno“ minama proteklim iz rata 1992-1995, gdje je velika površina ostala pod minskim poljima. 58% nesreća ozljeda ili smrti uzrokovane minama […]
//]]>