seminar

9. May 2023.

Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata

Povjerenstvo za speleologiju PSHB u suradnji sa Speleološkim Društvom Mijatovi Dvori, 7. svibnja 2023 održalo je Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata. Voditelji jednodnevnog seminara bili […]
27. April 2023.

Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata

Povjerenstvo za speleologiju PSHB u suradnji sa SD Mijatovi Dvori organizira Seminar o topgrafskomsnimanju speleoloških objekata.Seminar je namijenjen svim speleološkim pripravnicima koji su završili speleološku školu.Svaki […]
26. April 2023.

SEMINAR O TOPOGRAFSKOM SNIMANJU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA

Povjerenstvo za speleologiju PSHB u suradnji sa SD Mijatovi Dvori organizira Seminar o topografskomsnimanju speleoloških objekata.Seminar je namijenjen svim speleološkim pripravnicima koji su završili speleološku školu.Svaki […]
//]]>