speleologija

27. April 2023.

Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata

Povjerenstvo za speleologiju PSHB u suradnji sa SD Mijatovi Dvori organizira Seminar o topgrafskomsnimanju speleoloških objekata.Seminar je namijenjen svim speleološkim pripravnicima koji su završili speleološku školu.Svaki […]
26. April 2023.

SEMINAR O TOPOGRAFSKOM SNIMANJU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA

Povjerenstvo za speleologiju PSHB u suradnji sa SD Mijatovi Dvori organizira Seminar o topografskomsnimanju speleoloških objekata.Seminar je namijenjen svim speleološkim pripravnicima koji su završili speleološku školu.Svaki […]
//]]>