Tečaj digitalne kartografije

BLIDINJE : Završeni XXVI. Dani planinara Herceg Bosne
25. August 2023.
Ispit za planinarske  vodiče A- standarda
7. September 2023.

Tečaj digitalne kartografije

Na temelju Odluke  Upravnog odbora Planinarskog saveza Herceg – Bosne o održavanju tečajeva za markaciste u 2023.godini, Povjerenstvo za planinarske putove  Planinarskog saveza Herceg-Bosne  organizira Tečaj digitalne kartografije. Upućujemo poziv svim planinarskim društvima- članicama PS H-B da upute minimalno po jednog člana/ članicu na Tečaj digitalne kartografije.

Tečaj ovakve vrste prvi je koji se organizira u PS H-B, a  namijenjen  je za instruktore, voditelje markaciste i iznimno markaciste koji se ističu u radu. Za predavača na tečaju PS H-B angažirat će vanjskog suradnika Bojana Šunjić.

Tečaju digitalne kartografije mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

–           Završen temeljni tečaj za markaciste  ili tečaj za voditelja markacistu,

–           Važeća iskaznica markaciste i PS HB,

Tečaj će se održati   07. i 08. listopada 2023.godine u planinarskom domu „Matinski Vis“ kod domaćina PD „VIS“- Žepče. Tečaj je besplatan a troškove prijevoza tečajaca snose matična društva-članice PS HB. Za sve sudionike tečaja osiguran je smještaj i ishrana. Za potrebe tečaja PD „Vis“ osigurat će stabilnu internetsku vezu, dovoljan broj GPS-ova i demonstratora. Broj sudionika na tečaju je ograničen.

Početak tečaja je u 07.10.2023.godine u 10,30 sati sukladno planu rada Povjerenstva za planinarske putove PS H-B.

Za realizaciju tečaja određuju se:

– Marko Brkić, instruktor markacist, pročelnik Povjerenstva za planinarske putove PS H-B,  voditelj tečaja,

– Bojan Šunjić, predavač na tečaju,

– Dario Šumić, instruktor markacist, tehnička potpora tečaju,

-Mirko Matijević, instruktor markacist, koordinator tečaja.

Prijavnica za tečaj nalazi se u privitku objave, a  popunjenu prijavnicu potrebno je poslati najkasnije do 25. rujna 2023. godine na e-mail :

markacisti@ps-hb.info.

Oprema : laptop, suha olovka, kutomjer, ravnalo, standardna planinarska za jednodnevnu turu, pribor za pisanje, bilježnica, vreća za spavanje.

Ishrana osigurana u planinarskom domu (ručak i večera u subotu i doručak i ručak u nedjelju.)

Kontakt za sve informacije na tel: 063/340- 537 Marko Brkić, instruktor markacist- voditelj tečaja.

//]]>