Tečaj za markaciste

PD “Kuk” najavljuje Transferzalu 2020. i druge zanimljive događaje
5. June 2020.
UP Raduša: Završne pripreme za Dane Vranice 2020.
10. June 2020.

Tečaj za markaciste

Sukladno Odluci Upravnog odbora Planinarskog saveza Herceg –Bosne o obučavanju i školovanju markacista u 2020.godini a na temelju članka 5. Pravilnika o radu Povjerenstva za planinarske putove PS HB, Povjerenstvo za planinarske putove PS HB organizira temeljni tečaj za markaciste i tečaj za markacistu- voditelja „ Dopunsko obrazovanje i obnova znanja markacista“;

 1. Temeljni tečaj za markaciste održat će se u dane 11. i 12. Srpnja 2020.godine na lokaciji planinarskog doma u Masnoj luki- Blidinje kod domaćina HPD Pločno- Posušje, početak tečaja je dana 11. srpnja 2020. godine u 09,00 sati a završetak 12. Srpnja 2020.godine u 13,00 sati.
 2. Organizator tečaja ( Povjerenstvo za planinarske putove PS HB) osigurava domaćinu izradu/ obilježavanje odeđenog broja planinarski putova, koje odredi domaćin tečaja.
 3. Pozivamo planinarska društva PS HB da na tečaj prijave minimalno po jednog člana društva koji iskazuju volju za rad.
  • Kandidate za pohađanje ovog tečaja možete prijaviti na tiskanici Prijave koju vam dostavljamo u privitku akta.
  • Prijavu za tečaj poslati na e-mail: markacisti@ps-hb.info .
  • Tečaj za markaciste je dvodnevni i sastoji se od teorijskog djela i praktični vježbi na terenu.
  • U teorijskom dijelu budući markacisti bit će upoznati s ustrojstvom markacističke organizacije, Pravilnikom Povjerenstva za planinarske putove PS HB, vrstama planinarskih oznaka, natpisa, putokaza i putokaznih ploča,žigova i upisnih knjiga.
  • Također, bit će upoznati i s načinom evidencije o održavanju planinarski putova i obilaznica, te o potrebi i načinu izvješćivanja i suradnje s Povjerenstvom za planinarske putove.
  • Nakon teorijskog dijela polaznici će ispunjavati test od 45 pitanja radi provjere usvojenih znanja.
  • U praktičnom dijelu polaznici će još biti upoznati s nephodnim priborom za održavanje planinarski putova, kao i s uređenjem jednog planinarskog puta, sukladno propisima o održavanu planinarskih putova, također upoznat će se s uporabom GPS uređaja i mobilni telefona u izradi i označavanju planinarski putova.
  • Tečaj mogu pohađati planinari stariji od 18 godina, planinari mlađi od 18 godina mogu pohađati tečaj ali nemogu dobiti iskaznicu.
  • Svaki polaznik tečaja prije pohađanja tečaja treba uplatiti članarinu za tekuću godinu svom planinarskom društvu, ispuniti prijavni obrazac koji će planinarsko društvo ovjeriti žigom i potpisom ovlaštene osobe.
 4. Tečaj za markacistu voditelja „ Dopunsko obrazovanje i obnova znanja markacista“ održat će se dana 12. srpnja 2020. godine na gore navedenoj lokaciji u terminu od 08,00 do 13, 00 sati.
  • Na ovom tečaju mogu sudjelovati aktivni markacisti koji posjeduju iskaznicu i značku markaciste.
  • Pozivamo planinarska društva PS HB da na tečaj prijave minimalno po jednog člana koji se ističe u radu markaciste.
 5. Materijalni i finacijski troškovi navedenih tečaja osiguravaju se na slijedeći način:
  • Polaznici i matično planinarsko društvo- prijevoz,planinarska i druga oprema i pomagala tečaja.
  • HPD Pločno- Posušje – domaćin tečaja ( odgovarajuću prostoriju za predavanja, smještaj s prenoćištima i ishranu, dva obroka večera 11.05. i ručak 12.05. 2020.godine)
  • PS HB troškove naknada nastavnom i stručnom kadru, tiskanje i izrada diploma, iskaznica,znački, izdavanje promotivnih sadržaja tečaja, stručne literature i publikacija.
  • Povjerenstvo za planinarske putove PS HB osigurava predavače i instruktore za teoretski i praktični dio tečaja, pribor za markiranje ( boje i kistove…).
 6. Prijave za navedene tečaje ostaju otvorene od 11.06.2020. godine pa do
  03.07.2020.godine.
 7. Za eventualne nejasnoće i pitanja u svezi s tečajem, možete kontaktirati Marka Brkić, pročelnika Povjerenstva za planinarske putove PS HB na broj 063/340-537 ili na e-mail: markacisti@ps-hb.info
 8. Odlukom Upravnog odbora PS HB za realizaciju gore navedenih tečaja imenuju se:
  • Marko Brkić, Pročelnik povjerenstva za planinarske putove PS HB, za voditelja tečaja,
  • Mario Bonić, HPD Pločno za domaćina tečaja,
  • Dragana Sivonjić, za glasnogovornicu tečaja i
  • Mirko Matijević, markacist instruktor za koordinatora tečaja

Povjerenstvo za planinarske putove PS HB

//]]>