Tečaj za markaciste

HPD Prenj 1933 organizira izlet u Dolomite
12. February 2020.
PS H-B objavio Preporuku zbog corona virusa
13. March 2020.

Tečaj za markaciste

Prijavnice za tečajeve :
Planinarskim društvima PS HB
Predmet: Održavanje temeljnog tečaja za markaciste i tečaja
„Dopunsko obrazovanje i obnova znanja markacista“ – markacist voditelj;
Sukladno Odluci Upravnog odbora Planinarskog saveza Herceg –Bosne o obučavanju i školovanju markacista u 2020.godini a na temelju članka 5. Pravilnika o radu Povjerenstva za planinarske putove PS HB, Povjerenstvo za planinarske putove PS HB organizira temeljni tečaj za markaciste i tečaj za markacistu- voditelja „ Dopunsko obrazovanje i obnova znanja markacista“;
Temeljni tečaj za markaciste održat će se u dane 09. i 10. Svibnja 2020.godine na lokaciji planinarskog doma u Masnoj luki- Blidinje kod domaćina HPD Pločno- Posušje, početak tečaja je dana 09. svibnja 2020. godine u 09,00 sati a završetak 10. Svibnja 2020.godine u 13,00 sati.
Organizator tečaja ( Povjerenstvo za planinarske putove PS HB) osigurava domaćinu izradu/ obilježavanje odeđenog broja planinarski putova, koje odredi domaćin tečaja.
Pozivamo planinarska društva PS HB da na tečaj prijave minimalno po jednog člana društva koji iskazuju volju za rad.
Kandidate za pohađanje ovog tečaja možete prijaviti na tiskanici Prijave koju vam dostavljamo u privitku akta.
Prijavu za tečaj poslati na e-mail: markacisti@ps-hb.info.
Tečaj za markaciste je dvodnevni i sastoji se od teorijskog djela i praktični vježbi na terenu.
U teorijskom dijelu budući markacisti bit će upoznati s ustrojstvom markacističke organizacije, Pravilnikom Povjerenstva za planinarske putove PS HB, vrstama planinarskih oznaka, natpisa, putokaza i putokaznih ploča,žigova i upisnih knjiga.
Također, bit će upoznati i s načinom evidencije o održavanju planinarski putova i obilaznica, te o potrebi i načinu izvješćivanja i suradnje s Povjerenstvom za planinarske putove.
Nakon teorijskog dijela polaznici će ispunjavati test od 45 pitanja radi provjere usvojenih znanja.
U praktičnom dijelu polaznici će još biti upoznati s nephodnim priborom za održavanje planinarski putova, kao i s uređenjem jednog planinarskog puta, sukladno propisima o održavanu planinarskih putova, također upoznat će se s uporabom GPS uređaja i mobilni telefona u izradi i označavanju planinarski putova.
Tečaj mogu pohađati planinari stariji od 18 godina, planinari mlađi od 18 godina mogu pohađati tečaj ali nemogu dobiti iskaznicu.
Svaki polaznik tečaja prije pohađanja tečaja treba uplatiti članarinu za tekuću godinu svom planinarskom društvu, ispuniti prijavni obrazac koji će planinarsko društvo ovjeriti žigom i potpisom ovlaštene osobe.
Tečaj za markacistu voditelja „ Dopunsko obrazovanje i obnova znanja markacista“ održat će se dana 10. svibnja 2020. godine na gore navedenoj lokaciji u terminu od 08,00 do 13, 00 sati.
Na ovom tečaju mogu sudjelovati aktivni markacisti koji posjeduju iskaznicu i
značku markaciste.
Pozivamo planinarska društva PS HB da na tečaj prijave minimalno po jednog
člana koji se ističe u radu markaciste.
Materijalni i finacijski troškovi navedenih tečaja osiguravaju se na slijedeći način:
Polaznici i matično planinarsko društvo- prijevoz,planinarska i druga oprema i pomagala tečaja.
HPD Pločno- Posušje – domaćin tečaja ( odgovarajuću prostoriju za predavanja, smještaj s prenoćištima i ishranu, dva obroka večera 09.05. i ručak 10.05. 2020.godine)
PS HB troškove naknada nastavnom i stručnom kadru, tiskanje i izrada diploma, iskaznica,znački, izdavanje promotivnih sadržaja tečaja, stručne literature i publikacija.
Povjerenstvo za planinarske putove PS HB osigurava predavače i instruktore za teoretski i praktični dio tečaja, pribor za markiranje ( boje i kistove…).
Prijave za navedene tečaje ostaju otvorene od 16.03.2020. godine pa do 24.04.2020.godine.
Za eventualne nejasnoće i pitanja u svezi s tečajem, možete kontaktirati Marka Brkić, pročelnika Povjerenstva za planinarske putove PS HB na broj 063/340-537 ili na
e-mail: markacisti@ps-hb.info.
Odlukom Upravnog odbora PS HB za realizaciju gore navedenih tečaja imenuju se:
Marko Brkić, Pročelnik povjerenstva za planinarske putove PS HB, za voditelja tečaja,
Mario Bonić, HPD Pločno za domaćina tečaja,
Dragana Sivonjić, za glasnogovornicu tečaja i
Mirko Matijević, markacist instruktor za koordinatora tečaja,

Povjerenstvo za planinarske putove PS HB Pročelnik Marko Brkić
//]]>