UO PS HB donio odluku o održavanju ljetnog tečaja za planinarske vodiče

Otvaranje planinarskog doma PD-a Granaš
9. August 2018.
UP “Raduša” domaćin 22. Dana planinara PS HB
15. August 2018.

UO PS HB donio odluku o održavanju ljetnog tečaja za planinarske vodiče

Temeljem članka 24. Statuta Planinarskog saveza HB, Upravni odbor, na svojoj sjednici održanoj dana 19.07.2018. godine, donio je Odluku o održavanju ljetnog tečaja za planinarske vodiče.

                                                   Članak 1.

Planinarski savez HB organizira tečaj za planinarske vodiče – ljetni tečaj – A stanard, sukladno PRAVILNIKU KOMISIJE ZA VODIČE PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE I PROGRAMU ŠKOLOVANJA VODIČA NA LJETNO PLANINARENJE.

Članak 2.

Tečaj će se održati u terminu dva vikenda i to:

–          U dane 21., 22. i 23. rujna  i

–          U dane 28., 29. i 30. rujna

na Vlašiću, lokalitet Galica, kod domaćina PD „Paklareske stijene“- Travnik.

                                                 Članak 3.

Za realiazciju ove Odluke imenuju se:

-Darko Glibić, predsjednik-pročelnik Stanice planinarskih vodiča Mostar, za voditelja tečaja,

– Mijo Valjan, tajnik PD „Paklarske stijene“, za domaćina tečaja,

– Dragana Sivonjić, predsjednica HPD „Vitez“, za glasnogovornicu tečaja i

– Dragan Radeljić, predsjednik PS HB, za koordinatora tečaja.

                                                 Članak 4.

Gore imenovane osobe će operativnim planom tečaja utvrditi poslove i zadatke iz ove Odluke.

                                                 Članak 5.

Za izvođenje nastave po nastavnom planu i programu angažirati stručno osoblje iz PS HB, a po potrebi i stručno osoblje iz drugih planinarskih saveza.

                                                 Članak 6.

Materijalni i finacijski troškovi ovog tečaja osiguravaju se i padaju na teret sredstava:

– polaznika – prijevoz, planinarska i druga oprema i pomagala za tečaj,

– PD „Paklarske stijene“- smještaj s prenoćištem u Planinarskom domu „Erik Brandis“ i ishranu polaznika tečaja i nastavnog i stručnog kadra,

– PS HB- troškovi naknade nastavnom i stručnom kadru, tiskanje i izrada diploma, znački i drugih promotivnih sadržaja tečaja, stručne literature i publikacija.

                                                 Članak 7.

Tražiti od svih planinarskih društava, članica PS HB, sudjelovanje po jednog ili više polaznika tečaja.

                                                 Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>