Uspjeh i Speleološkog društva “Mijatovi dvori” Tomislavgrad

HPD Pločno: Obilježen Međunarodini dan planina usponom na Radovanj
11. December 2018.
Betlehemsko svjetlo dolazi u Vitez!
13. December 2018.

Uspjeh i Speleološkog društva “Mijatovi dvori” Tomislavgrad

Veliki doprinos ovom važnom znanstvenom radu dale su međunarodne ekspedicije Speleološkog društva “Mijatovi dvori” Tomislavgrad.


Tijekom istraživanja izvora – špilje Ričina, koja se nalazi u blizini Tomislavgrada, pronađeni su ostaci kremenog oruđa, stari 17 000 godina, što je jedinstven arheološki nalaz u ovom dijelu BIH.Nalazi su dokaz da se na tom području živjelo prije 17 tisuća godina!

Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom radu doc. dr. sc. Darija Vujevića iz Odjela areheologije Sveučilišta u Zadru i magistra arheologije Stipana Dilbera, kustosa Franjevačkog muzeja iz Tomislavgrada, kojije objavljen u časopisu Instituta za areheologiju Zagreb.

Izvor – špilja Ričina nalazi se na širem području zaseoka Vrilo u blizini Tomislavgrada. Dio je većega kompleksa, točnije riječ je o tri špiljska ulaza međusobno povezana špiljskim kanalima koji su nastali korozivnim djelovanjem snažnoga podzemnog toka. Za vrijeme viših vodostaja akumulacijskoga jezera kompleks, ali i područje uokolo je potopljeno. Špiljski kompleks je već prije speleološki dokumentiran, a prilikom jednoga posjeta speleolozi su ispred špilje uočili ostatke kremenoga oruđa. Pronalazak je potaknuo arheološka istraživanja prilikom kojih je, ispred ulaza u pećinu, pronađeno mjesto izrade litičkih predmeta. Tanki kulturni sloj i prostorna dispozicija nalaza asocira na sekundarni položaj nalaza, ali geomorfološke karakteristike terena pokazuju da je, ipak, riječ o izvornoj zoni litičke obrade. Postojanje gotovo svih faza lanca operacija (nedostaje jedino faza prikupljanja sirovine) ukazuje kako se cjelokupni proces obrade odvijao na ovome mjestu. Iako kronološke analize za sada nisu moguće, tipološke i tehnološke karakteristike, uz pojavu obrađenih sječiva, grebala i pločica s hrptom, sasvim jasno ukazuju na epigravetijensku kulturu. Time nalazište na izvoru Ričine postaje prvo paleolitičko nalazište na prostoru zapadne Hercegovine.

//]]>